Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Mieczysław
Nazwisko: Skiba
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 07-07-1964
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Albina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOS krypt. "Jantar" 11.05.1984 przemianowanej na SOR z uwagi na działalność w strukturach anarchistycznych i pacyfistycznych, w tym w ruchu "Wolność i Pokój" oraz kolportowanie wydawnictw bezdebitowych sygnowanych przez "Ruch Społeczeństwa Alternatywnego" na terenie Łodzi, gdzie ww. studiował. Od 04 do 06.05.1988 organizował na terenie osiedla akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego imprezę artystyczno- plastyczną Galerii Działań Niekomercyjnych p.n. "Mail art". Organizator wiecu, który odbył się w Łodzi 15.05.1989 pt. "15 maja Międzynarodowy Dzień Objectora" mającym na celu przybliżenie problemu obrony przed sankcjami karnymi osób uchylających się od służby wojskowej. Ww. był redaktorem pisma pt. "Przegięcie Pały". Materiały dotyczące SOR krypt. "Jantar" zniszczono. Część meldunków sprawy zachowała się w SOR krypt. "Alternatywa" prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Gdańsku. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt IPN Gd 0027/3842
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta sprawy założonej w związku z ukazywaniem się nielegalnego pisma pt. "Homek" oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Ze względu na kolportowanie na terenie Łodzi przez K. Skibę nielegalnej literatury sygnowanej przez "RSA" przywożonej z Gdańska tamtejszy Wydz. III-1 objął go kontrolą w ramach SOR krypt. "Jantar". W gdańskim mieszkaniu rodziców ww. zainstalowano podsłuch telefoniczny (PT). Obserwowano ww. oraz osoby utrzymujące z nim kontakt. Zatrzymany 16.08.1985 w Jarocinie podczas kolportowania ulotek na festiwalu Muzyki Rockowej "Jarocin 85". Wielokrotnie zatrzymywany i legitymowany uczestnik "Hyde Parku" organizowanego przez "RSA" oraz zlotów Ruchu "Wolność i Pokój", zwalniany po odbyciu rozmów ostrzegawczych. Wraz ze swoim zespołem "Big cyc" wystąpił 31.07.1988 podczas "Festiwalu Pokoju" w Białogórze. IPN Gd 0027/3842 t. 1-6, 10, 11, 13 (19960/II)
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym od 17.08.1985 do 22.11.1985 w sprawie podjęcia działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego poprzez rozrzucenie na stadionie miejskim w Jarocinie, gdzie odbywał się Festiwal Rockowy Jarocin 85', ulotek sygnowanych przez "Ruch Społeczeństwa Alternatywnego". Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Kaliszu (Ds. 11/85) z 17.08.1985 tymczasowo aresztowany i osadzony w areszcie WUSW w Kaliszu. W miejscu stałego zameldowania ww. dokonano przeszukania. Prokuratura Wojewódzka w Kaliszu 11.11.1985 uchyliła areszt tymczasowy zastosowany wobec K. Skiby, a 22.11.1985 warunkowo umorzyła postępowanie karne na okres próby 2 lat ze względu na nieznaczny stopień niebezpieczeństwa społecznego zarzucanego mu czynu. Dodatkowo prokuratura nakazała ww. wpłacenie kwoty pieniężnej na Budowę Pomnika Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Materiały złożono 18.12.1985 do archiwum pod sygn. 213/III. IPN Ld 0043/847 (213/III)
Dokumentacja audiowizualna Dokumentacja filmowa przedstawiająca demonstracje organizacji opozycyjnych, sytuację ogólną na ulicach Gdańska, wiece protestacyjne przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu, obchody święta 1 Maja. W materiałach znajduje się nagranie z wiecu protestacyjnego przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu z dn. 31.03.1989 wraz z wystąpieniem Krzysztofa Skiby przed Ratuszem Głównego Miasta w Gdańsku. IPN Gd 334/24
Akta paszportowe Akta paszportowe Krzysztofa Skiby 13.04.1984, 30.07.1985 wypożyczał Wydz. III WUSW w Gdańsku. W materiałach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ (Wszystkie kraje świata) w okresie od 04.12.1985 do 04.12.1987 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW w Kaliszu w związku z toczącym się śledztwem RSD-18/85 i postępowaniem prokuratorskim Ds. 11/85 oraz postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu do WKŚ do dnia 25.04.1988 wydane 25.04.1986 przez Wydz. III-1 WUSW w Łodzi, ponieważ "wymieniony od kilku lat uczestniczy w nielegalnej działalności tzw. "Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego" m.in. kolportując wydawnictwa tego ruchu na terenie kraju. W związku z tą działalnością w sierpniu 1985 Prokuratura Wojewódzka w Kaliszu wszczęła p-ko niemu postępowanie karne, które zostało warunkowo umorzone na okres 2 lat w listopadzie 1985, w odpowiedzi na apel PRON dotyczący więźniów niekryminalnych. Podczas pobytów za granicą może nawiązywać kontakt z wrogimi ośrodkami". EAGD 183241