Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna Maria
Nazwisko: Trybusiewicz-Pieńkowska
Nazwisko rodowe: Trybusiewicz
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 08-06-1936
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Czesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczą organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski”- notatki służbowe, analizy operacyjne, plany działań administracyjnych, informacje od TW, notki biograficzne głównych uczestników. Ww. figuruje w aktach jako osoba internowana w OO. w Gołdapi. IPN Gd 340/1 t. 2 (54427/II)
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Krystyna Trybusiewicz-Pieńkowska figuruje w «wykazie osób internowanych z terenu woj. gdańskiego». Część akt operacyjnych krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych pod sygn. 911/19 t. 9 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1 (156/10, 911/2), IPN Gd 340/2 t. 1 (156/10)
Akta operacyjne Akta z meldunkami dziennymi dotyczącymi stanu osób internowanych. Krystyna Trybusiewicz-Pieńkowska, główny członek Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania figuruje w «wykazie osób internowanych z terenu woj. gdańskiego» sporządzonym 15.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku. IPN Gd 0046/365 t. 4 (918/4)
Akta internowanego Zatrzymana 14.12.1981 w Areszcie Śledczym w Gdańsku i internowana 16.12.1981 do Ośrodka Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Bydgoszczy- Fordonie na mocy decyzji nr 484 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". 10.01.1982 przeniesiona do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi. Zwolniona 05.07.1982 na mocy decyzji nr 205 o uchyleniu internowania wydanej 29.06.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Bi 53/115
Akta prokuratorskie Korespondencja dotycząca osób internowanych, w tym. m.in. dotycząca zażalenia męża Krystyny Trybusiewicz- Pieńkowskiej na brak widzenia z internowaną żoną w OO. w Bydgoszczy-Fordonie. IPN Gd 76/16
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Krystyna Trybusiewicz-Pieńkowska figuruje na «liście osób internowanych z regionu gdańskiego w Fordonie k. Bydgoszczy». IPN Gd 003/176 (200/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowana 06.10.1983 pod nr 47646 do SOS krypt. "Nauczyciel" nr rej. 47606 prowadzonej od 23.09.1983 do 20.08.1986 przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku. Następnie 20.08.1986 przerejestrowana pod tym samym numerem do SOR krypt. "Przyszłość" nr rej. 54077 prowadzonej od 14.05.1986 do 13.09.1989 przez Wydz. III WUSW w Gdańsku. Materiały dotyczące SOS krypt. "Nauczyciel" i SOR krypt. "Przyszłość" zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt paszportowych.
Akta sądowe Akta sprawy przeciwko osobie oskarżonej o sporządzanie, gromadzenie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw na terenie Gdańska. Krystyna Trybusiewicz-Pieńkowska, członek Komisji Zakładowej b. NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty w Gdańsku 20.03.1986 została przesłuchana w sprawie w charakterze świadka. IPN Gd 112/49 t. 1
Akta paszportowe W aktach paszportowych Krystyny Trybusiewicz-Pieńkowskiej znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) w okresie od sierpnia 1984 do sierpnia 1986 wniesione przez Wydz. III WUSW w Gdańsku, ponieważ "wymieniona jest członkiem nielegalnie działającej grupy nauczycieli szkół średnich i wyższych Trójmiasta. Zaangażowana jest w wydawanie nielegalnego pisma p.t. "Kontakty"- sygnowanego przez tzw. Komisję Oświaty b. NSZZ "Solidarność" Region Gdańsk" oraz postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ w okresie 11.12.1986-11.12.1988 wniesione przez Wydz. III WUSW w Gdańsku (nr rej. 47646) na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17.06.1959 o paszportach. EAGD 138511
.