Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Paweł
Nazwisko: Waluszko
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 27-07-1962
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym od 11.06.1982 do 21.09.1982 w sprawie rozrzucenia ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny z okien budynku przy ul. Katarzynki w Gdańsku w trakcie uroczystości Bożego Ciała tj. 10.06.1982. Zatrzymany i przeszukany 10.06.1982. Tego samego dnia przeszukano mieszkanie ww. Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego odmówił złożenia jakichkolwiek wyjaśnień. Na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 21.09.1982 postępowanie wobec ww. umorzono oraz uchylono tymczasowe aresztowanie. Materiały 07.04.1983 złożono do archiwum pod sygn. 8657/III. IPN Gd 013/208 (8657/III)
Akta prokuratorskie Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 11.06.1982 w związku z podejrzeniem, że "w czasie obowiązywania na terytorium PRL stanu wojennego działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą w dniu 10.06.1982 około godz.12.30 przy ul. Katarzynki w Gdańsku z okien budynku przy numerze 9/7 rozrzucał ulotki wykonane techniką powielania /druku/ zaczynające się od słów: "Do mieszkańców Trójmiasta!!! 13 czerwca mija pół roku od wypowiedzenia przez WRONę wojny Narodowi Polskiemu..." kończące się słowami "Solidarność Wybrzeża. Apelujemy do funkcjonariuszy MO o niezakłócanie pokojowej manifestacji" w treści których ulotek zawarte były fałszywe wiadomości, apel do funkcjonariuszy MO o nie wykonywanie poleceń i rozkazów oraz nawoływanie do nieposłuszeństwa i postępowania wbrew prawnym rozporządzeniom organów państwowych, których rozrzuceniu w tłum osób biorących udział w obchodach Święta Bożego Ciała mogło wywołać niepokój publiczny i rozruchy". IPN Gd 267/7549
Dokumentacja ewidencyjna "Zatrzymany w dn. 31.08.1983 w związku z nielegalnym zgromadzeniem w Gdańsku. Zwolniony przed upływem 48 godz. ". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 13.05.1986 pod nr 54075 do SOR krypt. "Czas" nr rej. 53784 założonej 8.04.1986 w celu rozpracowania struktur organizacji "Wolność i Pokój" działającej na terenie woj. gdańskiego. W toku prowadzenia sprawy ustalono, że rozpracowywani przeprowadzają wspólne akcje z "Ruchem Społeczeństwa Alternatywnego", stąd też postanowiono o włączeniu SOR krypt. "Czas" do SOR krypt. "Alternatywa" nr rej. 48429. IPN Gd 0027/3842 t. 4 (19960/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta sprawy założonej w związku z ukazywaniem się nielegalnego pisma pt. "Homek" oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Janusz Waluszko, członek ruchu "Wolność i Pokój" rozpracowywany w ramach SOR pod nr 54075 wystosował do Sejmu PRL petycję w sprawie służby wojskowej podpisaną przez 889 osób. W styczniu 1986 odesłał swoja książeczkę wojskową do Marszałka Sejmu, wielokrotnie zatrzymywany podczas imprez organizowanych przez "RSA", z ww. przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze. Podpisał memorandum "Tchnąć prawdziwe życie w porozumienia helsińskie". Otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) w okresie 10.09.1986-10.09.1988, ponieważ "działa na rzecz osłabienia obronności kraju poprzez propagowanie idei odmowy zasadniczej służby wojskowej oraz odmowy składania przysięgi wojskowej". Uczestnik happeningów skierowanych przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu. IPN Gd 0027/3842 t. 4-7, 10-14 (19960/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczą rozpracowywania młodzieżowej organizacji z terenu Gdańska o nazwie „Federacja Młodzieży Walczącej”. Jej członkowie kolportowali „nielegalne” wydawnictwa oraz organizowali happeningi. 01.1985 przerejestrowano SOS na SOR. Janusz Waluszko figuruje w materiałach jako jeden z organizatorów i uczestnik happeningów zorganizowanych od czerwca do października 1989 w Gdańsku dotyczących zniesienia obowiązku odbycia zasadniczej służby wojskowej, spraw ekologicznych związanych z budową elektrowni atomowej w Żarnowcu oraz przekazania budynku Komitetu Dzielnicowego PZPR Gdańsk-Śródmieście na potrzeby ludzi bezdomnych. IPN Gd 0027/3839 t. 4 (19956/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany pod nr 54075 w ramach SOR krypt. "Anarchiści" prowadzonej od 12.12.1988 przez Wydz. III WUSW w Gdańsku pod nr 58824 w związku z podejrzeniem, że jest zaangażowany w działalność na rzecz "Międzymiastówki Anarchistycznej". Janusz Waluszko był jednym z inicjatorów powstania organizacji, redagował biuletyn wewnętrzny pt. "Pet w maśle". Sprawę zdjęto z ewidencji 09.04.1990. IPN Gd 0027/3841 (19959/II), IPN Gd 00118/1316 (mkf 19959/2)
Akta administracyjne Materiały z analiz przeprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku dotyczących nielegalnej działalności na terenie woj. gdańskiego. J. Waluszko został zatrzymany 20.03.1988 przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku i przeszukany jako jeden z aktywistów ruchu "WiP", którzy planowali zorganizować 21.03.1988 w Sopocie nielegalną demonstrację. Przy ww. nie znaleziono nielegalnych materiałów, w związku z czym Wydz. Śledczy nie skierował wniosku do Kolegium ds. Wykroczeń z braku podstawy. 30.10.1988 był organizatorem zebrania tzw. "Międzymiastówki Anarchistycznej". Zatrzymany 10.11.1988 na ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku w trakcie przygotowania do rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. Podczas przeszukania mieszkania ww. ujawniono nielegalne wydawnictwa oraz listę członków "Międzymiastówki Anarchistycznej". IPN Gd 0046/520 t. 2, 5 (1128/2, 1128/5)
Akta sprawy o wykroczenie 10.02.1989 uniewinniony przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska od zarzutów, że "w dn. 30.10.1988 w Gdańsku w pomieszczeniach domku jednorodzinnego przy ul. Cedrowej zorganizował zgromadzenie tzw. "Międzymiastówki Anarchistycznej" zwołane bez zawiadomienia i zezwolenia właściwych organów administracji państwowej" oraz "w dn. 10.11.1988 działając w celu wywołania niepokoju publicznego w Gdańsku na ul. Grunwaldzkiej przenosił przygotowane do rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa". Materiałow brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja ewidencyjna Ww. otrzymał zastrzeżenie wyjazdu za granicę do WKŚ ("Wszystkie Kraje Świata") obowiązujące od 10.09.1986 do 10.09.1988 wniesione przez Wydz. III WUSW w Gdańsku. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego i ZSKO.
.