Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariusz Wojciech
Nazwisko: Wojtunik
Miejsce urodzenia: Jelenia Góra
Data urodzenia: 19-01-1948
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Od dnia 11 kwietnia 1968 Mariusz Wojtunik był operacyjnie kontrolowany i rozpracowywany przez SB z Wydziału III KW MO w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Sachem” (nr rej. 8131), ponieważ „W okresie wypadków marcowych w 1968 r. aktywnie uczestniczył w organizowaniu demonstracji studenckich jako współtwórca nielegalnej grupy studenckiej. Był również delegatem szczecińskiego środowiska studenckiego na nielegalnym zjeździe we Wrocławiu”. Od dnia 24.04.1970 otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych". W dniu 29.12.1970 materiały ww. sprawy złożono do archiwum Wydziału „C” KW MO w Szczecinie pod sygnaturą 3466/II. Materiały te zniszczono w styczniu 1990. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Od dnia 7.07.1971 Mariusz Wojtunik, wówczas student Politechniki Gdańskiej, był inwigilowany przez SB z Wydziału III KW MO w Gdańsku. Został zarejestrowany pod numerem 13442 w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. „Działacz” z powodu swego „uczestnictwa w wydarzeniach marcowych” w roku 1968. W roku 1972 z ww. przeprowadzono "rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą". W dniu 21.11.1974 materiały te przekazano do archiwum Wydziału „C” KW MO w Gdańsku - pod sygnaturą 14868/II. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.