Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł
Nazwisko: Wohl
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 06-06-1946
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 24.08.1966 Paweł Wohl (student UW) został zarejestrowany przez SB z Wydziału III KS MO w kategorii "zastrzeżenie", następnie był "opracowywany" w charakterze "kandydata na kontakt operacyjny". Powód: „wymieniony był studentem Wydziału Filozofii UW", „utrzymywał bliskie kontakty z A. Michnikiem i innymi. Jednak nie występował aktywnie w organizowanych przez nich rewizjonistycznych wystąpieniach. Z tego też powodu wydawało się celowym nawiązanie z nim kontaktu, aby zorientować się o jego stopniu zaangażowania w działalności prowadzone przez Michnika i ewentualnie wykorzystać go do celów operacyjnych”. Paweł Wohl uczestniczył w protestach studenckich w marcu 1968 za co został usunięty z Uniwersytetu. W związku z powyższym dn. 17.11.1969 prowadzenie ww. sprawy zakończono, a zebrane materiały przekazano do Wydziału „C” KS MO pod sygn. 9106/I/k. W dniu 14.12.1987 akta te zmikrofilmowano - sygnatura 9106/1. IPN BU 00121/559 (9106/1) mikrofilm.
Materiały ewidencyjne Biura Paszportów MSW z lat 1967-1973 zawierają m.in. zapisy informujące, iż w dniu 22.06.1967 Paweł Wohl otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych" o numerze Z-III-1060/67. To zastrzeżenie wyjazdów (zakaz wydawania paszportu) zostało anulowane dn. 30.03.1973. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.