Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Leszek
Nazwisko: Bednarski
Miejsce urodzenia: Hameln (Niemcy)
Data urodzenia: 14-09-1945
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa o krypt. "Klan"/ "Związek" nr rejestr. Gd 37004 prowadzona w latach 1980-1983 przez Wydz. III-A/ V KWMO w Gdańsku. Materiały dotyczą operacyjnej ochrony działalności NSZZ „Solidarność” w województwie gdańskim. W aktach znajdują się meldunki opisujące przebieg obrad I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbył się w dniach 5-10.09.1981 oraz 26.09-7.10.1981 w Gdańsku. K. Bednarski występuje w meldunku z 05.10.1981 jako przedstawiciel Ziemi Łódzkiej. IPN Gd 003/166 t. 21 (185/IV).
K. Bednarski jest wymieniony w "Informatorze o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ >Solidarność< - wrzesień-październik 1981" jako delegat Regionu Ziemia Łódzka. IPN Sz 0012/260 t. 1 cz. 2 (1027/IV).
Występuje w aktach sądowych sprawy prowadzonej w grudniu 1981 w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi (nr IIIK 122/81) przeciwko innym osobom oskarżonym o zorganizowanie akcji protestacyjnej w siedzibie NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej w dniu 13.12.1981. IPN Ld 53/17 t. 2 (IIIK 122/81).
W opracowaniach MSW dot. struktur NSZZ „Solidarność” K. Bednarski wymieniony w wykazie członków Prezydium Zarządu Regionu Ziemia Łódzka. IPN BU 0726/59 t. 1 (222/36).
Zarejestrowany 28.01.1981 w kategorii „Osoba Zastrzeżona” (OZ) przez Wydział III-A KWMO Łódź pod nr 44446. Brak możliwości ustalenia powodów zabezpieczenia. Dnia 05.04.1982 zmieniono kwalifikację rejestracji na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Szlifierz”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 123 Komendanta Wojewódzkiego MO w Łodzi. Jako powód podano, że „zamierza podjąć działania bezpośrednio godzące w porządek prawny i zasady ustrojowe PRL". Internowanie uchylono decyzją nr 67 Komendanta Wojewódzkiego MO w z dnia 29.03.1982. Występuje w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego pod poz. 337. IPN Ld pf 86/21 t. 1 (1360/III), IPN Po 161/1.
Kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego nr 44446 krypt. „Szlifierz” przez Wydział V KWMO/WUSW w Łodzi w okresie 5.04.1982-30.07.1986. W dn. 25.08.1982 z K. Bednarskim przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. W dniach 09-11.11.1982 dokonano prewencyjnego zatrzymania ze względu na podejrzenie podjęcia próby wywołania strajku w Fabryce Szlifierek „Ponar-Łódź”. Po zakończeniu sprawy materiały złożono w Wydziale „C” WUSW w Łodzi pod nr 06760/II. Materiałów o sygn. 06760/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt IPN Ld pf 88/2 t. 1 (2890/XA).
Internowany w okresie od 13.12.1981 do 30.03.1982. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łęczycy, od dnia 07.01.1982 do 30.03.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld 24/53 (11/82).
K. Bednarski występuje w meldunkach operacyjnych Wydziału III-A oraz Wydziału V KWMO w Łodzi w latach 1981-1983 jako przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Fabryce Szlifierek „Ponar-Łódź” oraz wiceprzewodniczący Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Łódzka. Meldunki zawierają informacje o jego internowaniu 13.12.1981 oraz działaniach podejmowanych wobec niego przez organy bezpieczeństwa w latach 1982-1983 w ramach prowadzonego na jego osobę Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Szlifierz” nr rej. 44446. Kwestionariusz prowadzono ze względu na aktywną działalność K. Bednarskiego w konspiracyjnych strukturach związkowych. IPN Ld pf 88/1 t. 1 (28889/XA), IPN Ld pf 88/2 t. 1-6 (2890/XA), IPN Ld pf 88/3 t. 1, 3, 4 (2891/XA).
Występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. Pająk” nr rej. 44896 prowadzonego przez Wydział V KWMO/WUSW w Łodzi jako osoba będąca w zainteresowaniu służby bezpieczeństwa. SOS krypt. "Pająk" był prowadzony wobec innej osoby w okresie 13.07.1982-09.04.1984. IPN Ld 047/471 (6187/II).
Występuje w materiałach Wydziału V KWMO w Łodzi dotyczących akcji prewencyjnych, zatrzymań działaczy podziemnych struktur „Solidarności’ w związku z planowanymi demonstracjami na terenie Łodzi w dniach 1-3 maja 1983. Dnia 29.04.1983 dokonano przeszukania mieszkania K. Bednarskiego. IPN Ld pf 15/397 t. 1 (1474/III).
K .Bednarski występuje w meldunku WUSW w Łodzi z dnia 15.04.1985 przesyłanych do MSW. W meldunku przekazano informacje dot. spotkania na terenie parafii oo. Jezuitów w Łodzi osób działających w strukturach opozycyjnych z o. S. Miecznikowskim. W spotkaniu tym brał udział K. Bednarski. IPN Ld pf 13/440 t. 2 (2921/XA).
W teczce pracy tw ps. „Romek” nr rej. 44616 prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Łodzi znajdują się informacje z roku 1982 dot. K. Bednarskiego. IPN Ld 0040/686 (44284/I).
W teczce pracy tw ps. „Leszczyński” nr rej. 44618 prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Łodzi znajdują się informacje z roku 1982 dotyczące K. Bednarskiego. IPN Ld 0040/1680 (46113/I).
W teczce pracy tw ps. „Ludwik” nr rej. 35449 prowadzonej prze Wydz. V KWMO w Łodzi znajduje się informacja z roku 1982 dotycząca K. Bednarskiego. IPN Ld 0040/1704 t. 2 (46145/I).
W teczce pracy tw ps. „Boss” nr rej. 43722 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Łodzi znajdują się informacje z lat 1981-1982 dotyczące K. Bednarskiego. IPN Ld 0082/47 t. 3 (45215/I).
.