Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Teresa
Nazwisko: Nagięć
Nazwisko rodowe: Swianiewicz
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 01-06-1928
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Olimpia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Operacyjna ochrona Akademii Rolniczo-Technicznej (ART) w Olsztynie. Maria Nagięć - pracownik naukowy Wydziału Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, Prorektor ART wymieniana w sprawie jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność" w miejscu pracy. Odgrywała znaczną rolę w formowaniu i funkcjonowaniu "Solidarności" przy ART. W 02.10.1980 weszła w skład Tymczasowego Zarządu NSZZ "Solidarność" Koło przy ART, natomiast w maju 1981 objęła funkcję Sekretarza Zarządu Komisji Zakładowej . W utrzymywanych kontaktach dawała wyraz swojemu jednoznacznie negatywnemu stosunkowi do działalności struktur administracyjno-politycznych PRL. Aktywnie uczestniczyła w działalności Duszpasterstwa Akademickiego w Olsztynie. W aktach znajduje się Deklaracja Członkowska NSZZ „Solidarność” Marii Nagięć z dnia 04.10.1980. IPN Bi 065/4/1-15 (767/IV)
.