Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Józef
Nazwisko: Brymora
Miejsce urodzenia: Pińczów
Data urodzenia: 06-02-1928
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Brymora figuruje w pomocach ewidencyjnych za lata 1945-1947 Centralnego Więzienia w Rawiczu. Zatrzymany przez PUBP Kościan. Skazany przez Sąd Grodzki w Bolesławcu dn. 16.07.1947 (Kg 105/47) na 9 miesięcy pozbawienia wolności. Podejrzany o nielegalne posiadanie broni. Okres odbywania kary 14.01.1947-14.10.1947. Więziony w Centralnym Więzieniu w Rawiczu w okresie 12.08.1947-14.10.1947. Akta osobowe przesłano 25.02.1956 do Więzienia we Wronkach. Materiały o sygn. 3248/S wybrakowano. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt IPN Po 3/35 (19/162), IPN Po 3/42, IPN Po 3/44.
Akta śledztwa prowadzonego przez PUBP Piotrków Tryb., Wydz. III WUBP Łódź, Wydz. Śledczy WUBP Łódź w okresie 17.08.1951-31.10.1951. J. Brymora występuje jako podejrzany o założenie organizacji „Polskie Legiony Konspiracyjne” w czerwcu 1950, której celem była zmiana ustroju państwa poprzez redagowanie i kolportowanie ulotek, gromadzenie informacji o członkach PZPR, UB i MO. W sierpniu 1950 dołączył do organizacji „Armia Wyzwoleńcza”, Zatrzymany przez WUBP Łódź 21.08.1951. Oskarżony 31.10.1951 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Łodzi (Pr. II. 225/51) o przynależność w okresie 1950-1951 do „Polskich Legionów Konspiracyjnych” gdzie pełnił funkcję komendanta”, następnie do „Armii Wyzwoleńczej” na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, w której pełnił rolę dowódcy grupy propagandowej oraz o nielegalne przechowywanie broni. IPN Ld pf 12/1219 t. 1-3 (3867/III, 3867/VII).
Akta sprawy sądowej nr Sr 415/51. Postępowanie prowadził Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi w okresie 07.11.1951-26.11.1951 i uznał winnym J. Brymorę, o to że „usiłował na terenie Piotrkowa Tryb. przemocą zmienić ustrój państwa”. Na mocy wyroku WSR w Łodzi z dn. 26.11.1951 skazany na 13 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 4 lat oraz przepadek całego mienia. Postanowieniem WSR w Łodzi z dn. 03.06.1955 (Sr 20/52) na mocy ustawy o amnestii, wyrok J. Brymory został złagodzony do 8 lat więzienia i ze względu na stan zdrowia udzielona mu została przerwa w odbywaniu wyroku (łącznie od 06.06.1955 do 06.12.1956). Kolejne postanowienie o zastosowaniu amnestii zostało wydane przez Sąd Wojewódzki w Łodzi 24.05.1956 i łagodziło karę do 4 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych okres 2 lat. IPN Ld 6/1611 (Sr 20/52).
Aresztowany 21.08.1951, osadzony w areszcie WUBP w Łodzi, od 17.12.1951 przeniesiony do więzienia przy ul. Kopernika w Łodzi (księga więzienna nr 3541/51), od 22.02.1952 do Zakładu Karnego w Sieradzu. Od 28.05.1953 przebywał w Centralnym Więzieniu we Wronkach. Materiałów nie odnaleziono. Wpis na podstawie akt sądowych IPN Ld 6/1611 (Sr 20/52).
Akta administracyjne zawierające sprawozdania roczne, miesięczne i dekadowe PUBP w Piotrkowie Trybunalskim za lata 1951-1953 W materiałach znajduje się informacja z dn. 31.08.1951 o prowadzonym przez Sek. III PUBP Piotrków Trybunalski rozpracowaniu agencyjnym krypt. „Gromada” dot. organizacji „Armia Wyzwoleńcza” i aresztowaniach jej członków, w tym J. Brymory. IPN Ld pf 10/200 (207/X), IPN Ld pf 10/201 (208/X).
Akta administracyjne zawierające opracowania, notatki służbowe, raporty oraz analizy dot. nielegalnych organizacji w powiecie piotrkowskim. W aktach znajduje się opracowanie wytworzona przez Wydz. „C” KMO m. Łodzi, zawierająca analizę działalności i likwidacji organizacji „Armia Wyzwoleńcza”, której członkiem był J. Brymora. IPN Ld pf 10/440 t. 1 (515/X).
Kontrolowany operacyjne w okresie 10.12.1970-19.11.1974, w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Rym” nr rej. 20641 w celu sprawdzenia czy nie prowadzi wrogiej działalności przeciwko ustrojowi PRL. Inwigilację prowadził Referat ds. SB KMiP MO w Piotrkowie Trybunalskim. IPN Ld 014/183 (4523/II), IPN Ld 047/223/J (4523/2).
Charakterystyka wytworzona w Wydz. „C” KMMO Łódź w roku 1974 zawierająca analizę działalności i likwidacji organizacji „Armia Wyzwoleńcza”, której członkiem był J. Brymora. IPN Ld 030/77.
.