Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Ludwik
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Jarocin
Data urodzenia: 13-03-1950
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne. W aktach znajdują się informacje i szyfrogramy dot. sytuacji na terenie województwa kaliskiego, przesyłane przez zastępcę komendanta woj. MO ds. SB w Kaliszu do I Sekretarza KW PZPR i Gabinetu MSW. W informacji z dn. 09.10.1980 L. Dąbrowski występuje jako przedstawiciel Jarocińskich Zakładów Przemysłu Maszynowego Leśnictwa „Jaroma”, który uczestniczył w ogólnopolskim spotkaniu działaczy NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Wymieniany też jest jako aktywny działacz nowo powstałego związku w ww. zakładzie oraz członek Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność” w Jarocinie. IPN Ld 0044/10 t. 1 (89/1-4).
L. Dąbrowski występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Fajka” nr rej. 8128 prowadzonej przez Wydział III „A” KWMO w Kaliszu w okresie 24.06.1981-04.08.1981. Sprawa prowadzona w związku ze strajkiem podjętym 24.06.1981 przez pracowników Działu Mechanicznego w Jarocińskich Zakładach Przemysłu Maszynowego Leśnictwa „Jaroma” w Jarocinie w proteście przeciwko brakom w zaopatrzeniu. IPN Ld 0043/287 (884/II).
Internowany 15.12.1981 na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu nr 93 z dnia 15.12.1981 z nakazem doprowadzenia do Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Jako powód internowania podano że „nawoływał do niepokojów społecznych”. Zwolniony z internowania 06.01.1982. Figuruje w wykazie alfabetycznym osób internowanych pod poz. 1267. IPN Ld 0044/7 t.67 (101/67), t. 75 (101/75), IPN Po 161/1.
Akta internowanego. Leszek Dąbrowski w okresie internowania od 15.12.1981 do 06.01.1982 przebywał w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. IPN Po 88/39 (1/39).
Akta kontrolne śledztwa RSD 10/81 prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Kaliszu w okresie 18.12.1981- 20.01.1982 przeciwko L. Dąbrowskiemu i innej osobie. Oskarżony o nawoływanie do podjęcia w swoim zakładzie pracy strajku jako protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Od 06.01.1982 wobec L. Dąbrowskiego zastosowano areszt tymczasowy i osadzono w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. Akt oskarżenia o przestępstwo z art. 46 pkt. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym skierowano do Sądu Rejonowego w Jarocinie 23.01.1982. IPN Ld 0043/772 (88/III).
Akta sądowe. Sprawa prowadzona przez Sąd Rejonowy w Jarocinie nr II K 391/82 przeciwko L. Dąbrowskiemu i innej osobie, oskarżonemu o niezaniechanie działalności związkowej w okresie jej zawieszenia i przystąpienie do organizowania strajku. Wyrokiem z dnia 22.02 1982 L. Dąbrowski został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz 7 tys. zł grzywny. W wyniku wniesionej rewizji przez Prokuratora Rejonowego w Jarocinie, Sąd Wojewódzki w Kaliszu 18.05.1982 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do Sądu Rejonowego w Jarocinie, który w wyroku z 03.11.1982 uznał L. Dąbrowskiego za winnego zarzucanych mu czynów, lecz odstąpił od wymierzenia kary na podstawie art. 15 kk. Po ponownej rewizji wniesionej przez Prokuraturę Rejonową w Jarocinie Sąd Wojewódzki w Kaliszu wyrokiem z 10.03.1983 utrzymał zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie. Ostatecznie w wyniku rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. akt III KRN 31/93) z 05.04.1993 L. Dąbrowski został uniewinniony od popełnienia zarzucanych mu czynów. IPN Ld 423/1 t. 1-2 (II K 391/82).
Akta rewizyjne. Rewizja nadzwyczajna wniesiona przez Prokuratora Generalnego na korzyść Leszka Dąbrowskiego i innej osoby od wyroków Sądu Rejonowego w Jarocinie z 03.11.1982 i Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu z 10.03.1983. IPN BU 726/4 (RN VI 630/164/92).
Zarejestrowany 16.03.1982 pod nr rej. 9000 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Akcja” nr rej. 8653 prowadzonej przez Wydział V KWMO w Kaliszu w okresie 30.12.1981-20.05.1982 w związku z podejrzeniem kontynuacji działalności związkowej. Po zakończeniu materiały sprawy przekazano do archiwum Wydziału „C” KWMO w Kaliszu pod nr 963/II. Materiały zniszczono przy protokole brakowania akt nr 12. Materiały o sygn. 963/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarejestrowany 22.09.1983 pod nr rej. 11560 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Związek” nr rej. 11423 prowadzonej przez RUSW Jarocin w okresie 05.08.1983-22.11.1985 w związku z podejrzeniem utworzenia grupy konspiracyjnej na terenie Jarocina przez byłych działaczy NSZZ "Solidarność", której celem miało być kontynuowanie działalności związkowej. W ramach sprawy 06.03.1984 dokonano przeszukania mieszkania L. Dąbrowskiego oraz przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. Materiały zakończonej sprawy złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Kaliszu pod nr arch. 1476/II. IPN Ld 0043/518 (1476/II), IPN Ld 0042/2 t. 18 (66/18).
Inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) nr 15402 krypt. „Gorliwy” przez RUSW w Jarocinie w okresie 07.07.1989-27.09.1989 jako pracownik MKZ „Solidarność” Ziemi Jarocińskiej, aktywny działacz Komitetu Obywatelskiego w Jarocinie, podejrzany również o kontakty z „Solidarnością Walczącą”. Prowadzenia KE zaniechano w związku ze zmianą sytuacji politycznej w kraju. Materiały zakończonej sprawy złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Kaliszu pod sygn. arch. 2062/II IPN Ld 0043/726 (2062/II).
.