Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Gronowski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 02-01-1933
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Józef
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sprawy Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi (WSR) nr SR.99/49 przeciwko J. Gronowskiemu i innym, oskarżonemu o nielegalne posiadanie broni oraz wprowadzenie w błąd funkcjonariusza MO. Dochodzenie prowadziła Komenda MO miasta Łodzi. J. Gronowskiego tymczasowo aresztowano w okresie 07.01.1949-17.02.1949. Śledztwo wszczęto 10.01.1949 postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej (akta nr Pr.II 6/49). Sprawę z aktem oskarżenia o czyny z art. 4§1 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 i art. 147 kk skierowano dnia 27.01.1949 do Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi. Wyrokiem WSR w Łodzi z 16.02.1949 J. Gronowskiego skazano na 1 rok pozbawienia wolności z zawieszeniem na 2 lata. W aktach sprawy zamieszczono zawiadomienie Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z 12.09.1951 o uznaniu skazania za niebyłe w związku z niezarządzeniem do dnia 24.05.1951 wykonania zawieszonej kary na okres 24.02.1949 do 24.02.1951. IPN Ld 6/264 (99/49).
Akta śledztwa nr 129/WŁ/51 Wydziału Śledczego WUBP w Łodzi w okresie 4.05.1951-31.07.1951 wobec J. Gronowskiego i innych osób będących członkami organizacji „Huragan”. Organizacja kolportowała ulotki o treści "antypaństwowej", planowała zamachy na funkcjonariuszy MO, gromadziła materiały wybuchowe i broń. J. Gronowski został zatrzymany 14.05.1951 osadzony w areszcie śledczym WUBP w Łodzi na mocy postanowienia Prokuratora Wojskowego Okręgu Łódzkiego (nr akt Pr.II.166/51). Akt oskarżenia o przestępstwo z art. 86 § 2 KKWP skierowano do Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi dnia 31.07.1951. IPN Ld PF 12/1061, t 1-3 (3484/VII).
Akta sprawy Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi (WSR) nr Sr. 340/51 prowadzonej w okresie 31.07.1951-02.10.1951 przeciwko członkom organizacji „Huragan”. J. Gronowskiego oskarżono o to, że w okresie od września 1950 r. do chwili zatrzymania t.j do dnia 14.05.1951 na terenie m. Łodzi był członkiem nielegalnej organizacji "Huragan". Wyrokiem WSR w Łodzi z dnia 02.10.1951 został skazany na 3 lata pozbawienia wolności, utratę praw publicznych na okres 1 roku. Postanowieniem z dn. 05.11.1951 Najwyższy Sąd Wojskowy utrzymał zasądzony wyrok w mocy. Ld 6/1486 (Sr. 340/51).
Kara pozbawienia wolności J. Gronowskiego obejmowała okres od 14.05.1951 do 14.05.1954. Odbywał ją kolejno w więzieniach: od 14.05.1951 w Łodzi, od 19.03.1952 w Piotrkowie Trybunalskim, od 16.05.1952 w Sosnowcu, od 09.06.1952 w Jaworznie. IPN Ld 7/255 (232).
J. Gronowski wymieniany jako członek organizacji „Huragan” występuje w opracowaniach sporządzonych w Wydziale „C” KMMO Łódź w latach 1956-64 dot. oddziałów podziemia zbrojnego działających na terenie województwa łódzkiego w latach 1945-1956. Ld pf 10/433 t. 2 (508/X).
Charakterystyka nielegalnej organizacji pod nazwą "Huragan" wytworzona przez Wydz. „C” KMMO Łódź w 1975 r., zawierająca analizę działalności i likwidacji organizacji „Huragan”. W materiałach zamieszczono kwestionariusz osobowy J. Gronowskiego, zawierający opis jego działalności po zakończeniu wojny oraz informacje o jego skazaniu przez WSR w Łodzi. IPN Ld 030/202, IPN BU 0186/201.
.