Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bolesław Ryszard
Nazwisko: Iracki
Miejsce urodzenia: Olbięcin
Data urodzenia: 15-01-1943
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Internowany 16.12.1981 na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu nr 110 z dnia 16.12.1981. Jako powód internowania podano że „nawoływał do niepokojów społecznych”. Zwolniony z internowania 18.01.1982 na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu z dnia 12.01.1982. Figuruje w wykazie alfabetycznym osób internowanych pod poz. 2613. IPN Ld 0044/7 t. 46 (101/46), t. 75 (101/75), IPN Po 161/1.
Akta internowanego. W okresie internowania od 16.01.1981 do 08.01.1982 przebywał w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, później przeniesiony do Zakładu Karnego w Głogowie. IPN Wr 30/85 ( 63/82), IPN Wr 30/1919.
Występuje w aktach śledztwa nr RSD 4/82 wszczętego przez Prokuraturę Rejonową w Kępnie (nr akt prok. Ds.8/82). Śledztwo prowadził Wydział Śledczy KWMO w Kaliszu w okresie 07.01.1982-31.03.1982, a dotyczyło rozpowszechniania w dniu 22.12.1981 w Kępnie kartek z życzeniami świątecznymi od MKP NSZZ „Solidarność” w Kępnie i prowadzenia tym samym działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego. W ramach śledztwa 05.02.1982 B. Iracki był przesłuchiwany w charakterze świadka. IPN Ld 0043/778 t. 1-2 (RSD 4/82).
Występuje w aktach śledztwa nr RSD 31/82 prowadzonego w okresie 23.08.1982-27.08.1983 przez Wydział Śledczy KWMO w Kaliszu w sprawie kontynuowania działalności związkowej przez działaczy NSZZ „Solidarność" w woj. kaliskim, podczas obowiązywania stanu wojennego. Nazwisko B. Irackiego umieszczono w wykazie osób pozostających w zainteresowaniu Wydziału II KWMO, w stosunku do których planowano działania profilaktyczne w związku z obchodami święta 1 Maja w 1983. Z B. Irackim planowano przeprowadzić rozmowę ostrzegawczą. Śledztwo zostało umorzone postanowieniem z dn. 27.08.1983. IPN Ld 0043/813 t. 6 (157/III).
Inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Klon” nr rej. 9817, założonego 07.12.1982 przez Wydział II KWMO w Kaliszu. Dnia 24.04.1983 KE przekazano do RUSW w Kępnie i zarejestrowano pod nr. 10496 o krypt. „Irek”. Kontrolowany ze względu na pełnienie funkcji przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” przy PKS Kępno. W sprawie wykorzystywano doniesienia tw ps. „Krzysiek”. Po zakończeniu sprawy materiały przekazano do Wydziału „C” WUSW w Kaliszu pod nr arch. 1609/II po czym zniszczono przy protokole brakowania nr 12. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt IPN Ld 0043/725 (2065/II).
B. Iracki występuje w materiałach dotyczących działań operacyjnych RUSW w Kępnie w latach 1987-1989 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Ośmiornica” nr rej. 14690 prowadzonych we współdziałaniu z Inspektoratem II WUSW we Wrocławiu w porozumieniu z Wydziałem II Biura Studiów MSW w Warszawie. Sprawa dot. poszukiwania, przewodniczącego „Solidarności Walczącej", w związku z informacją o możliwości ukrywania się w rejonie Kępna. Rozpracowywano również powiązania lokalnych działaczy z opozycyjnymi strukturami we Wrocławiu. W ramach czynności operacyjnych objęto inwigilacją większość działaczy NSZZ "Solidarność" z rejonu RUSW w Kępnie, w tym B. Irackiego. IPN Ld 0043/725 (2065/II).
Sprawozdania zastępcy szefa WUSW ds. SB w Kaliszu dot. sytuacji społeczno-politycznej. w woj. kaliskim w latach 1988-1990. B. Iracki występuje w informacji Wydziału V WUSW w Kaliszu z 05.04.1989 jako członek Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Kępińskiej. IPN Ld 0044/19 t. 20 (124/20).
.