Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Łuczak
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 16-09-1933
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
H. Łuczak występuje w sprawie śledczej nr 129/WŁ/51 prowadzonej przez Wydział Śledczy WUBP Łódź w okresie 4.05.1951-20.12.1955 w związku z przynależnością do nielegalnej organizacji „Huragan”. Według UB celem organizacji była "zmiana ustroju państwa przemocą". Zajmowała się min.: kolportażem ulotek o treści "antypaństwowej", planowała zamachy na funkcjonariuszy MO, gromadziła materiały wybuchowe i broń. H. Łuczak został aresztowany 4.05.1951, osadzony w areszcie śledczym WUBP i oskarżony o członkostwo w organizacji „Huragan”. Postępowanie karne nr Pr II 159/51 prowadziła Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Łodzi. Postanowieniem WPR z dn. 26.07.1951 postępowanie umorzono z uwagi na młody wiek podejrzanego. Zwolniony z aresztu 27.07.1951. IPN Ld pf 12/1061, t. 1-3 (3484/VII).
Akta sprawy sądowej przeciwko członkom organizacji „Huragan”. Postępowanie nr Sr 340/51 prowadził Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi w okresie 31.07.1951-02.10.1951. W aktach sprawy H. Łuczak występuje w charakterze świadka. IPN Ld 6/1486 (Sr. 340/51).
H. Łuczak występuje w aktach administracyjnych zawierających opracowania historyczne dot. „nielegalnych” organizacji i oddziałów podziemia zbrojnego działających na terenie województwa łódzkiego w latach 1945-1956. W materiałach znajduje się opracowanie dot. organizacji „Huragan”. IPN Ld pf 10/433 t. 2 (508/X).
Akta administracyjne. Charakterystyka wytworzona przez Wydz. „C” KMMO Łódź w 1975 r. zawierająca analizę działalności i likwidacji organizacji „Huragan”, której członkiem był H. Łuczak. IPN Ld 030/202, IPN BU 0186/201.
.