Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon
Nazwisko: Odyniec
Miejsce urodzenia: Słonim
Data urodzenia: 06-08-1931
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Leon Odyniec występuje w sprawie śledczej nr 129/WŁ/51 prowadzonej przez Wydział Śledczy WUBP Łódź w okresie 04.05.1951–20.12.1955 jako dowódca młodzieżowej organizacji „Huragan”, pseudonim „Dzik”. Według UB celem organizacji była "zmiana ustroju państwa przemocą". Aresztowany 04.05.1951, osadzony w areszcie śledczym WUBP i oskarżony o organizowanie zamachów na funkcjonariuszy urzędów bezpieczeństwa, gromadzenie materiałów wybuchowych i broni, sporządzanie i kolportowania ulotek o treści antypaństwowej. Postępowanie nr Pr II 155/51 prowadziła Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Łodzi. IPN Ld pf 12/1061 t. 1-3 (3484/VII).
Akta sprawy sądowej przeciwko członkom organizacji „Huragan”. Postępowanie nr Sr. 340/51 prowadził Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi w okresie 31.07.1951–02.10.1951. W aktach sprawy L. Odyniec występuje w charakterze oskarżonego. Został skazany na 4 lata więzienia wyrokiem z dn. 02.10.1951. Najwyższy Sąd Wojskowy postanowieniem z dn. 05.11.1951 utrzymał zasądzony wyrok w mocy. W 1953 został objęty amnestią i warunkowo zwolniony 07.09.1953. IPN Ld 6/1486 (Sr. 340/51).
L. Odyniec zasądzony wyrok zaczął odbywać w więzieniu przy ul. Sterlinga w Łodzi, od 19.03.1952 w Piotrkowie Trybunalskim. Następnie został przeniesiony do więzienia w Sosnowcu, a później do Obozu Pracy Więźniów w Jelczu. Zwolniony 07.09.1953 na mocy amnestii. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych i akt sygn. IPN Ld 7/255 (232).
Karta z kartoteki zdjęć sygnalnych, zawiera dane personalne, rysopis, opis kategorii "przestępstwa" oraz 3 fotografie wykonane 07.05.1951 w WUBP Łódź. Karta E-13 z kartoteki zdjęć sygnalnych.
L. Odyniec występuje w aktach administracyjnych zawierających opracowania historyczne dot. „nielegalnych” organizacji i oddziałów podziemia zbrojnego działających na terenie województwa łódzkiego w latach 1945-1956. W materiałach znajduje się opracowanie dot. organizacji „Huragan”. IPN Ld pf 10/433 t. 2 (508/X).
Akta administracyjne zawierające indeks organizacji uznanych za nielegalne przez organy bezpieczeństwa państwa. L. Odyniec figuruje w nich jako dowódca organizacji "Huragan". IPN Ld pf 10/449 (524/X).
Akta administracyjne. Charakterystyka wytworzona przez Wydz. „C” KMMO Łódź w 1975 r., zawierająca analizę działalności i likwidacji organizacji „Huragan”, której dowódcą był L. Odyniec. IPN Ld 030/202, IPN BU 0186/201 (Opracowanie Nr 202, p. 209).
.