Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Pustelnik
Miejsce urodzenia: Bugaj
Data urodzenia: 30-01-1928
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Pozytywni” nr rej. 3517 dot. rozpracowania Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Sieradzkiej. Była prowadzona przez Wydz. III-A/V KWMO/WUSW Sieradz w okresie 18.11.1980-04.04.1984. Jan Pustelnik występuje w sprawie na wykazie osób przewidzianych do przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych w ramach akcji krypt. „Klon”. IPN Ld 020/9 t. 1 (12/IV).
Inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Młynarz” nr rej. 4217 prowadzonego przez Wydz. IV KWMO Sieradz w okresie 17.12.1981-14.03.1983. Kontrolowany operacyjnie z powodu pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Sieradzu, jako „aktywny organizator różnych akcji protestacyjnych i solidarnościowych”. IPN Ld 055/394/J (779/2).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Kazimierz” nr rej. 5562 prowadzonej przez KPMO w Sieradzu w roku 1967 znajduje się doniesienie dotyczące J. Pustelnika. IPN Ld 0037/161 t. 2 (181/I).
.