Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Kazimierz
Nazwisko: Ratajczak
Miejsce urodzenia: Puszczykowo
Data urodzenia: 05-08-1939
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Szyfrogramy Wydz. Śledczego KWMO w Kaliszu obejmujące okres 1981-1983 dotyczące internowań w stanie wojennym na terenie woj. kaliskiego. T. Ratajczak figuruje w wykazach osób internowanych, z którymi przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. IPN Ld 0044/7 t. 74 (101/74).
Kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Klon-3” nr 8748 przez Wydział III KWMO w Kaliszu w okresie 09.01.1982-19.04.1983, ze względu na pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZOZ w Jarocinie oraz „propagowanie wrogich poglądów i działalność skierowaną przeciwko linii politycznej partii”. W ramach KE przeprowadzono z T. Ratajczykiem rozmowę ostrzegawczą, z inspiracji SB przeprowadzono także kontrolę w miejscu pracy T. Ratajczyka. KE przekazano do dalszego prowadzenia 19.04.1983 do RUSW w Jarocinie. IPN Ld 0043/506 (1453/II).
Kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Klon” nr rej. 10774 prowadzonego w okresie 02.05.1983-08.10.1985 przez RUSW w Jarocinie (kontynuacja KE krypt. „Klon III” przejętego z KWMO w Kaliszu). Po zakończeniu materiały przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW w Kaliszu pod nr 1453/II. IPN Ld 0043/506 (1453/II).
Zastrzeżenie wyjazdów nr Z-I-29 wniesione przez Wydział Paszportów KWMO w Kaliszu na okres 14.02.1977-14.02.1979, anulowane 21.07.1978. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.