Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Jan
Nazwisko: Wójcik
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 22-07-1949
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] A. Wójcik występuje w sprawie dot. rozpracowania Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Tomaszowie Mazowieckim i powstałych w okresie późniejszym struktur związku, również po stanie wojennym. IPN Ld 069/30/J (37/4 mkf)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" Ziemi Piotrkowskiej z siedzibą w Opocznie, celem rozpracowania „elementów antysocjalistycznych” wewnątrz związku i „dezintegracji aktywu NSZZ „Solidarność”. A. Wójcik występuje w sprawie z powodu pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom” w Tomaszowie Mazowieckim. IPN Ld 069/26/J (33/4 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa prowadzona w związku z ogłoszeniem stanu gotowości strajkowej 07.10.1981 w województwie piotrkowskim oraz dwudziestoczterogodzinnym strajkiem ostrzegawczym przeprowadzonym 13-14.10.1981. A. Wójcik występuje w składzie grupy negocjacyjnej NSZZ „Solidarność” ze stroną rządową. IPN Ld 067/314/J (614/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Inwigilowany z powodu działalności w Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom” w Tomaszowie Mazowieckim oraz w związku z redagowaniem zakładowego „Biuletynu Informacyjnego”. Sprawdzano również kontakty z duchowieństwem katolickim. IPN Ld 067/1016/J (1511/2 mkf)
Akta internowanego Internowany na wniosek Wydz. V KWMO Piotrków Trybunalski w okresie 13.12.1981-23.04.1982 na mocy decyzji nr 37662 MSW z dn. 12.12.1981. Zwolniony na mocy decyzji nr 30 Komendanta Wojewódzkiego MO w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 22.04.1982. Osadzony w Zakładzie Karnym w Sieradzu, a od 06.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. Występuje na wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego, poz. 9183. IPN Ld 24/106; IPN Po 161/1 poz. 9183.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Występuje w materiałach sprawy założonej na inną osobę z powodu utrzymywania wzajemnych kontaktów i działalności w NSZZ „Solidarność” w tym samym zakładzie pracy, ZWCh „Chemitex-Wistom” w Tomaszowie Maz. IPN Ld 067/960/J (1447/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Wymieniony w sporządzonym 26.05.1982 przez funkcjonariusza SB, sprawozdaniu z przebiegu rozprawy sądowej przeciwko członkom NSZZ "Solidarność" z Tomaszowa Mazowieckiego podejrzanym o nielegalną działalność. IPN Ld 067/342/J (669/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Objęty kontrolą operacyjną w związku z ukazywaniem się na przestrzeni 1982 r. plakatów i ulotek o treściach antyrządowych na terenie Zakładów Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom”. Przeprowadzono przeszukania i rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. IPN Ld 067/667/J (1118/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęty kontrolą operacyjną w ramach sprawy prowadzonej w związku z próbami tworzenia podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" na terenie Tomaszowa Mazowieckiego przez członków zdelegalizowanego związku. Sprawdzano również aktywność i powiązania działaczy skupionych wokół Kościoła oo. Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim. IPN Ld 067/852/J (1330/2 mkf)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące A. Wójcika. IPN Ld 0031/141 t. 2 (1231/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy tajnego współpracownika znajdują się informacje, w których występuje A. Wójcik. IPN Ld 0031/692 t. 2 (2034/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajduje się doniesienie dotyczące A. Wójcika. IPN Ld 0031/476 (1756/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce personalnej tajnego współpracownika znajdują się informacje, w których występuje A. Wójcik. IPN Ld 0059/1035 (1609/I)