Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław Bolesław
Nazwisko: Duc
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 02-01-1958
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] SOS zarejestrowano w ewidencji operacyjnej dn. 13.10.1980, Mirosław Duc został zarejestrowany jako osoba rozpracowywana w ramach w/w sprawy dn. 18.10.1980. SOS założono na podstawie informacji przekazanej przez kontakt służbowy (KS) mówiącej, że w II Oddziale NBP w Bielsku-Białej członkowie Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w jednym z komunikatów związkowych ujawnili fakt nieprawidłowości podczas podziału premii, której znaczna część przypadła dyrekcji. W komunikacie nawoływano do ujawniania innych przypadków podobnych nadużyć. Podanie informacji o wysokości nagród pieniężnych uznano za ujawnienie tajemnicy służbowej - z autorami komunikatu przeprowadzono rozmowy rozpoznawczo-ostrzegawcze. Sprawę zakończono dn. 16.06.1981, wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej dn. 16.09.1981. Dalsza kontrola operacyjna w/w miała być prowadzona w ramach Sprawy Obiektowej „Finanse”. IPN Ka 047/890 (1044/II)
Materiały operacyjne Materiały dotyczą osób internowanych z województwa bielsko-bialskiego. Mirosław Duc został wskazany jako osoba do internowania dn. 3.11.1980, ponieważ był przewodniczącym zakładowych struktur NSZZ „Solidarność”. Internowany w ramach Akcji „Jodła” na mocy decyzji Wydz. III „A” KWMO w Bielsku-Białej (nr 38/S) z dn. 13.12.1981. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju. Zwolniony z miejsca internowania dn. 22.03.1982 na mocy decyzji nr 74/S. IPN Ka 017/57 (57/INF/BB) t. 1, 2
Sprawa Obiektowa [SO] Z informacji zawartych w zapisach ewidencyjnych wynika, że Mirosław Duc miał być kontrolowany w ramach Sprawy Obiektowej [SO] „Finanse” (nr rej. BB-3707). W ramach tej sprawy, prowadzonej w latach 1979-1990, kontrolowano tzw. Wojewódzki Kompleks Gospodarki Narodowej, obejmujący instytucje finansowe woj. bielskiego. Akta zachowały się w stanie szczątkowym i są przechowywane pod sygnaturą IPN Ka 012/92. M. Duc został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej dn. 23.01.1982 do nr 5770 jako „zainteresowanie operacyjne” w ramach omówionej sprawy; wykreślono go z ewidencji dn. 5.02.1985. Wypis sporządzono na podstawie zapisów ewidencyjnych, w zachowanych materiałach SO w/w nie figuruje. Wypis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta mobilizacyjne [MOB] Akta dotyczące dopuszczenia do informacji stanowiących tajemnicę państwową w zakładzie pracy, w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi. Początkowo odmawiano wydania zgody ze względu na wydarzenia z lat 1980-1981. Ostatecznie dn. 1.04.1988 wydano decyzję pozytywną. IPN Ka 0312/13 (1088/13) t. 43
.