Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Hieronim
Nazwisko: Żórański
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 22-12-1951
Imię ojca: Brunon
Imię matki: Rozalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] H. Żórański 1.12.1980 rejestrowany pod nr 6562 przez Wydz. III „A” KWMO w Toruniu do SOR krypt. „Działacz” z powodu „działalności antysocjalistycznej i antypaństwowej w Zakładach Włókien Chemicznych »Elana« w Toruniu”. 21.08.1982 SOR przekwalifikowano na KE z zachowaniem kryptonimu. Powodem zakończenia KE krypt. "Działacz" było zaprzestanie działalności. Materiały złożone do archiwum 09.12.1985 pod sygn. 1604/II zniszczono w Wydz. OG WUSW w Toruniu 22.01.1990. Materiałów o sygn. 1604/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Materiały dotyczące osób internowanych z woj. toruńskiego. H. Żórański figuruje w „Wykazie osób, które z racji swej negatywnej postawy politycznej nie powinny być wcielone do WP”, sporządzonym 23.01.1981 przez Naczelnika Wydz. III „A” KWMO w Toruniu. IPN By 466/2 (IPN 0754/84, 156/83)
Akta internowania Akta dot. osób internowanych z terenu woj. toruńskiego w latach 1981-1982. H. Żórański figuruje w wykazie osób internowanych z terenu woj. toruńskiego sporządzonym 19.12.1981 przez st. inspektora Wydz. Śledczego KWMO w Toruniu. Ww., aktywny działacz NSZZ „Solidarność” w komórce interwencyjnej w Zarządzie Regionu oraz pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Wydziałowej w ZWCh „Chemitex-Elana” w Toruniu internowany w okresie od 13.12.1981 do 19.01.1982 w ZK w Potulicach na mocy decyzji nr 52/81-OEA z 13.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z powodu "nawoływania do nielegalnych zgromadzeń". IPN By 082/1 t. 14 (54/III), IPN By 076/321
Akta internowanego Hieronim Żórański internowany 13.12.1981 do ZK w Potulicach na mocy decyzji nr 52/81-OEA z 13.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z powodu "nawoływania do nielegalnych zgromadzeń". Decyzją nr 52/81-56 z 19.01.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego w Toruniu wobec ww. uchylono internowanie. IPN By 97/150 (40/A/150)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na grupę działaczy zdelegalizowanego NSZZ »Solidarność«, w tym H. Żórańskiego (od 10.06.1987) w związku z wystosowaniem 2.06.1987 do Sądu Wojewódzkiego w Toruniu wniosku o rejestrację NSZZ «Solidarność» Pracowników Zakładów Włókien Chemicznych "Elana" w Toruniu, którego ww. był pełnomocnikiem. 4.06.1987 Sąd Wojewódzki w Toruniu odmówił rejestracji związku, po czym Komitet Założycielski złożył odwołanie do Sądu Najwyższego, który 25.08.1987 podtrzymał decyzję I Instancji. W materiałach znajduje się charakterystyka ww., byłego współzałożyciela i aktywnego działacza NSZZ „Solidarność” Pracowników ZWCh „Elana" w Toruniu. Internowany w okresie stanu wojennego. Po zwolnieniu z internowania uczestniczył w kolportażu materiałów bezdebitowych na terenie zakładu. Ww. inicjował uroczystości związane z 25 rocznicą powstania ZWCh „Elana” w Toruniu. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 2351/II 25.10.1989 zmikrofilmowano pod sygn. 2351/2. IPN By 081/1347 (2351/II), IPN By 0104/316 (mkf 2351/2)
Akta administracyjne H. Żórański figuruje w rejestrze przesłuchanych świadków. Przesłuchania dokonano w dniach 5.04.1984 i 26.04.1984. IPN By 076/57
.