Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Romuald
Nazwisko: Wolski
Miejsce urodzenia: GANOWSZCZYZNA
Data urodzenia: 13-06-1933
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze R. Wolski został zatrzymany 14.05.1951 przez PUBP w Dębnie. Dn. 25.07.1951 materiały dotyczące ww. wyłączono do odrębnego postępowania. Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Szczecinie dn. 13.08.1951 wydała postanowienie o przedłużeniu wobec ww. aresztu do dn. 16.09.1951, a w dn. 11.09.1951 postanowienie o pociągnięciu R. Wolskiego do odpowiedzialności karnej. WPR w Szczecinie w akcie oskarżenia z 14.09.1951 oskarżyła ww. o to, że: "W okresie od marca 1951 do dnia 15 maja 1951 na terenie Dębna pow. Chojna czynił przygotowania do zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego przez to, że należał do nielegalnej organizacji pod nazwą »Samodzielna Organizacja Podziemna« w ramach której brał aktywny udział w sporządzaniu i kolportowaniu ulotek o treści antyradzieckiej i antypaństwowej oraz zwerbował do niej 7 członków". W trakcie prowadzenia sprawy osadzony w więzieniu karno-śledczym w Szczecinie. IPN Sz 006/196/1-5, IPN Po 0014/196 (6793/III) oraz IPN Sz 187/270 (Sr 266/51).
Akta sądowe W dn. 15.10.1951 skazany przez WSR w Szczecinie na 3 lata więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku , w tym przepadek mienia, za to że: "(...) od początku 1951 do dnia 13 maja 1951 w Dębnie pow. Chojna czynił przygotowania do zmienienia przemocą ustroju Państwa Polskiego przez to, że doprowadził do porozumienia mającego na celu walkę z obecnym ustrojem Polski Ludowej i w ramach tego porozumienia brał aktywny udział w sporządzaniu i kolportowaniu ulotek o treści antyradzieckiej i antypaństwowej". Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie dn. 23.11.1951 skargę rewizyjną obrońcy pozostawił bez uwzględnienia i utrzymał w mocy wyrok z dn. 15.10.1951. W dn. 17.12.1951 WSR w Szczecinie na mocy amnestii darował ww. karę. IPN Sz 187/270 (Sr 266/51), IPN Sz 187/269 (Sr 226/51)
Charakterystyka Charakterystyka nielegalnej organizacji młodzieżowej "Samodzielna Organizacja Podziemna", działającej w Dębnie pow. Chojna, której jednym z inspiratorów był Romuald Wolski. W maju 1951 wszczęto w tej sprawie postępowanie operacyjne. Stwierdzono, że w okresie od marca do 14.05.1951 na terenie Szkoły Ogólnokształcącej w Dębnie grupa uczniów utworzyła nielegalną organizację "Samodzielna Organizacja Podziemna", mającą na celu walkę z istniejącym ustrojem. W kwietniu i maju 1951 członkowie grupy wykonali ręcznie ok. 50 sztuk ulotek, rozkleili je i rozesłali pocztą na terenie Dębna i okolic. W aktach znajduje się kwestionariusz osobowy z 22.06.1974 dotyczący Romualda Wolskiego - "w okresie od marca 1951 do 14.05.1951 był członkiem nielegalnej organizacji młodzieżowej pn. »Samodzielna Organizacja Podziemna« (...). W ramach tej organizacji brał czynny udział w fabrykowaniu i kolportażu ulotek o treści antypaństwowej rozpowszechnionych na terenie miasta Dębna". IPN Sz 008/753 (1365/IV)
Akta sądowe. Postanowieniem z 08.03.1993 Sąd Wojewódzki w Szczecinie stwierdził nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego z 15.10.1951 oraz orzeczenia z 23.11.1951 utrzymującego w mocy wyrok WSR z 15.10.1951 wydanych w stosunku do Romualda Wolskiego jako orzeczeń nieważnych "wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego". Wpis na podstawie IPN Sz 187/270 (Sr 266/51).
.