Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław
Nazwisko: Ćwik
Miejsce urodzenia: Wólka Kunińska
Data urodzenia: 24-10-1906
Imię ojca: Adam
Imię matki: Julianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Zatrzymany 13.09.1952 przez PUBP w Ostródzie jako podejrzany o rozpowszechnianie "fałszywych" wiadomości przeciwko PRL. Śledztwo zakończono 10.10.1952 sporządzeniem aktu oskarżenia. Sprawę przekazano do Prokuratury Powiatowej w Ostródzie (brak bliższych danych). Materiały o 4464/III zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Charakterystyka Charakterystyka Powiatowego Zarządu PSL w Ostródzie. W aktach znajduje się kwestionariusz osobowy na członka-pomocnika nielegalnej organizacji pn. PSL Ostróda z dn. 04.02.1983 dotyczący Wacława Ćwika, z którego wynika, że ww. był aktywnym działaczem PSL na szczeblu gminy, agitował chłopów do wstępowania do PSL, słuchał audycji radia zagranicznego i rozpowszechniał zasłyszane tam negatywne wiadomości o Polsce Ludowej. We wrześniu 1952 aresztowany za rozpowszechnianie wrogiej propagandy i skazany na 2 lata więzienia, dn. 05.02.1953 zwolniony na podstawie amnestii. IPN Bi 065/189 (968/IV).
.