Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Leszek
Nazwisko: Obertaniec
Miejsce urodzenia: Ulesie
Data urodzenia: 01-04-1948
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Dot. S. Obertańca zarejestrowanego w kategorii kandydata na TW w związku z utrzymywaniem kontaktów z osobą rozpracowywaną przez Wydz. III KWMO Legnica. Opracowanie zakończono wobec ustalenia, iż kontakty te mają charakter "sporadyczny i luźny". IPN Wr 0017/298 (778/I/k)
Osoba Zabezpieczona [OZ] Dnia 10.11.1980 zarejestrowany pod nr. 2742 w kategorii OZ. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Dnia 09.11.1981 przerejestrowany do SOS o krypt. "Eskulap". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dnia 09.11.1981 zarejestrowany pod nr. 2742 do SOS o krypt. "Eskulap" o nr. rej. 2677, dot. założenia NSZZ "Solidarność" w środowisku służby zdrowia. Dnia 19.07.1983 przerejestrowany do KE o krypt."Protetyk". Materiałów o sygn. IV-27 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Materiały operacyjne Dokumenty opracowane w okresie przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. W materiałach "karta osoby przewidzianej do zatrzymania" i "plan realizacji zatrzymania" S. Obertańca z dnia 13.11.1981. IPN Wr 051/2 (4/2)
Akta internowania Dot. S. Obertańca internowanego w okresie od 13.12.1981 do 29.04.1982. IPN Wr 037/173 (181/IV)
Akta internowanego Dot. S. Obertańca internowanego w okresie od 13.12.1981 do 29.04.1982 w ZK w Głogowie. W uzasadnieniu internowania podano, iż "sprawował czynności organizatorskie w powodowaniu niepokojów społecznych". IPN Wr 30/196 (179/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 19.07.1983 objęty kontrolą operacyjną w związku z podejrzeniem o "działalność antypaństwową w podziemnych strukturach >S<". Materiałów o sygn. II-599 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] S. Obertaniec występuje jako "aktywny działacz podziemia >S<" w sprawie dot. innej osoby, działającej na rzecz NSZZ "Solidarność" na terenie Norwegii, który przekazywał jej "do odpłatnego rozprowadzania wśród Polonii norweskiej znaczki pocztowe sygnowane przez podziemne struktury >S<." IPN Wr 022/1094 (1330/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Dot. "operacyjnej ochrony i zabezpieczenia przebiegu kampanii przedwyborczej oraz samych wyborów do Sejmu i Senatu PRL na terenie woj. legnickiego". S. Obertaniec występuje w materiałach jako kandydat "Solidarności" na senatora. IPN Wr 037/62 (69/IV)
.