Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Feliks
Nazwisko: Bukowski
Miejsce urodzenia: Margonin
Data urodzenia: 06-02-1959
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta aresztowanego-skazanego Roman Bukowski został tymczasowo aresztowany, podejrzany o to, że „14.12.1981 r. w gablocie znajdującej się na terenie Fabryki Mebli w Margoninie wywiesił ulotkę z napisem »śmierć czerwonym«, co stanowi przestępstwo w czasie obowiązywania stanu wojennego”. IPN Po 140/295 (27930).
Akta sądowe Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Pile z 28.12.1981 Roman Bukowski został uznany za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i skazany na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz pozbawienia praw publicznych na okres 3 lat. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z 11.03.1983 zgodnie z wykonaniem uchwały Rady Państwa z 24.02.1983 został warunkowo zwolniony z reszty odbywania kary na okres próby do dnia 24.02.1986. IPN Po 392/1 (II K 24/81), IPN Po 431/1 (Wp 18/81).
.