Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Walerian Jan
Nazwisko: Piotrowski
Miejsce urodzenia: Grodzisk Wielkopolski
Data urodzenia: 11-12-1927
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne „Walerian Piotrowski jako adwokat w 1957 r. był inicjatorem zorganizowania na terenie Zielonej Góry »Lubuskiego Klubu Inteligencji Katolickiej«. W procesach sądowych występował w charakterze obrońcy interesów Kościoła katolickiego oraz utrzymywał kontakty z klerem w Zielonej Górze”. Materiały o sygn. 1736/S (1736/II) zniszczono za prot. 62/88 z 19.02.1988 r. Materiały o sygn. 1736/II zniszczono w 1988 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Walerian Piotrowski został objęty kontrola operacyjną. "W 1981 r. udzielał porad prawnych działaczom »S«. Przewodniczący Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, był głównym organizatorem Klubu Chrześcijańsko-Demokratycznej Myśli Politycznej w Zielonej Górze”. Zakończono w związku z zaistnieniem sytuacji społeczno-politycznej oraz pełnieniem przez figuranta funkcji senatora. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Odmowa wydania paszportu na wyjazd do RFN w czerwcu 1975 r. Zastrzeżenie na KK (kraje kapitalistyczne) i KS (kraje socjalistyczne) do 15.04.1978. EAZG 1269.
.