Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Andrzej
Nazwisko: Mielniczuk
Miejsce urodzenia: Tomaszów Lubelski
Data urodzenia: 08-01-1960
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Jerzy Mielniczuk był kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. Został zarejestrowany 28.12.1981 przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie pod numerem KR 25368. Był aktywnym działaczem NZS, brał udział w strajku na AGH. Materiały KE włączono 16.06.1983 do SOR krypt. "Młodzi" KR 27287. Akta zniszczono w grudniu 1989. Akta KR 25368 zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jerzy Mielniczuk był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Młodzi" nr rej. KR 27287. Został zarejestrowany 16.06.1983 przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie do SOR "Młodzi". Brał udział w druku i kolportażu wydawnictw drugiego obiegu jak "Hutnik", "Barykada". Materiały dotyczące J. Mielniczuka włączono 16.12.1988 do sprawy "Pracownia" KR 35542. Pozostałe akta SOR "Młodzi" złożono 12.01.1988 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 17136/II. Akta zniszczono 12.12.1989. Pozostawiono mikrofilm z niewielkich fragmentów sprawy. IPN Kr 0101/371 (17136/II) mkf.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczące J. Mielniczuka z SOR "Młodzi" włączono 16.12.1988 do SOR krypt. "Pracownia" KR 34405. Sprawa krypt. "Pracownia" KR 34405 została założona 17.02.1988 przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie na grupę osób zajmujących się drukiem i kolportażem podziemnych wydawnictw. Materiały z SOR "Pracownia" KR 34405 zostały przekazane w grudniu 1988 do prowadzenia przez Wydział V WUSW w Krakowie, a następnie SOR przekazano do dalszego prowadzenia przez Inspektorat 2 WUSW w Krakowie. Materiały SOR zniszczono w styczniu 1990 w jednostce operacyjnej. Akta KR 34405 zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jerzy Mielniczuk był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Pracowania" KR 35542. Na podstawie materiałów SOR "Pracownia" KR 34405 z Wydziału V WUSW w Krakowie Inspektorat 2 WUSW w Krakowie zarejestrował 27.04.1989 SOR o tym samym kryptonimie nr rej. KR 35542. J. Mielniczuk został zarejestrowany do tej sprawy 27.04.1989 pod numerem KR 35545. Materiały zostały zniszczone 31.01.1990 w jednostce operacyjnej. Akta KR 35542 zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze przeciwko grupie osób podejrzanych o druk i kolportaż na terenie Krakowa wydawnictw bezdebitowych, w tym pisma "Hutnik". Prokuratura zastosowała wobec J. Mielniczuka 11.06.1983 areszt tymczasowy. W dniu 28.09.1983 śledztwo umorzono na mocy amnestii. Materiały złożono 09.11.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5649/III. IPN Kr 07/5327 (5649/III), IPN Kr 096/1061 (5649/III) mkf.
Akta kontrolno-śledcze J. Mielniczuk był zatrzymany wraz z innymi osobami przez SB podczas manifestacji w Krakowie 3.05.1984. Zwolniony 4.05.1984. Materiały złożono 21.05.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 5606/III. IPN Kr 07/5300 (5606/III gr.) , IPN Kr 096/1019 (5606/3) mkf.
Akta sądowe Akta sprawy sądowej przeciwko Jerzemu Mielniczuk i innym z art. 48 ust 2 i 3 dekretu o stanie wojennym. Zatrzymany 10.06.1983, zwolniony na mocy amnestii 25.07.1983. Podejrzany o druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych w tym pisma "Hutnik". Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty z 20.09.1983 postępowanie zostało umorzone na mocy amnestii z 21.07.1983. IPN Kr 403/23-27 (II KoA 3/83/N)
Akta penitencjarne Akta więzienne J. Mielniczuka. Został aresztowany 11.06.1983 za kolportaż wydawnictw drugiego obiegu. Osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. Zwolniony 25.07.1983. IPN Kr 081/396 (38/771/83)
.