Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Jan
Nazwisko: Dobranowski
Miejsce urodzenia: Krzepice
Data urodzenia: 05-07-1944
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Paulina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Dnia 28.10.1981 zarejestrowany pod nr. 26857 jako osoba w SO "Rolnictwo" o nr. rej. 21702, dot. "zabezp.[ieczenia] woj.[ewódzkiego] kompleksu rolno-spożywczego". Dnia 06.12.1989 wyrejestrowany ze sprawy. W zachowanych materiałach SO "Rolnictwo" o sygn. IPN Wr 067/140 (309/4 mkf) S. Dobranowski nie występuje. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Notatki służbowe z rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych. Rozmowę z S. Dobranowskim, który w 08.1981 powołał koło NSZZ "Solidarność" w Stacji Hodowli Roślin Rogów Opolski z siedzibą w Krapkowicach, przeprowadzono 15.12.1981 w Komisariacie MO w Krapkowicach. IPN Wr 012/3196 t. 12 (2499/III)
Uzupełnienia Zbiór wyjaśnień, sprostowań oraz uzupełnień przekazanych do zasobu archiwalnego IPN na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 o IPN. Przekazane przez S. Dobranowskiego materiały dot. m.in. jego działalności w Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Stacji Hodowli Roślin Rogów Opolski z siedzibą w Krapkowicach (t.1) oraz wydawnictwa bezdebitowe z roku 1981 (t.2). IPN Wr 405/33 t. 1-2
.