Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Urszula Barbara
Nazwisko: Nowogórska
Nazwisko rodowe: Nowogórska
Miejsce urodzenia: Łychów
Data urodzenia: 05-11-1947
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1968 r. Od 1970 r. członek ZMS, następnie ZSMP. W latach 1973-1974 przewodnicząca Zarządu Powiatowego ZSMP w Gostyninie. Lektor Komitetu Gromadzkiego PZPR w miejscowości Białe. W latach 1974-1975 słuchaczka Wyższej Komsomolskiej Szkoły w Moskwie. Od 1975 do 1977 sekretarz Komisji Kształcenia Politycznego i Propagandy Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, następnie Zarządu Wojewódzkiego ZSMP w Płocku. Zastępca dyrektora, następnie dyrektor Wojewódzkiej Szkoły Aktywu ZSMP w miejscowości Zdwórz. W 1980 r. ukończyła Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu, w 1982 r. słuchacz Kursu dla Aktywu Partyjnego PZPR. W 1988 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Społeczno-Politycznych Akademii Nauk Społecznych PZPR w Warszawie.
Źródła: AAN, Archiwum Szkół Partyjnych, 410/WNSP/22/102 (akta osobowe); AP Płock, KW PZPR w Płocku, 672, k. 151.



Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek brak Komitet Powiatowy Gostynin PZPR 1971 1975 AAN, Archiwum Szkół Partyjnych, 410/WNSP/22/102 (akta osobowe)
Członek Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej Warszawski Komitet Wojewódzki Warszawa PZPR 1971 1975 AAN, Archiwum Szkół Partyjnych, 410/WNSP/22/102 (akta osobowe)
Ii Sekretarz Podstawowa Organizacja Partyjna przy Zakładach "Mera" Gostynin PZPR 1972 1973 AAN, Archiwum Szkół Partyjnych, 410/WNSP/22/102 (akta osobowe)
Członek Egzekutywa Podstawowa Organizacja Partyjna przy Radzie Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Płock PZPR 1977 1979 AAN, Archiwum Szkół Partyjnych, 410/WNSP/22/102 (akta osobowe)
Członek brak Podstawowa Organizacja Partyjna przy Miejskim Domu Kultury Gostynin PZPR 1979 AAN, Archiwum Szkół Partyjnych, 410/WNSP/22/102 (akta osobowe)
Kierownik Miejski Ośrodek Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitet Miejski Gostynin PZPR 22-03-1980 31-10-1983 AP Płock, KW PZPR w Płocku: 106, k. 76, 85; 672, k. 151,
Zastępca Kierownika Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Gostyninie Komitet Wojewódzki Płock PZPR 01-08-1986 10-09-1987 AP Płock, KW PZPR w Płocku: 29, k. 267 (ostatnia wzmianka); 679, k. 61
.