Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Markowski
Miejsce urodzenia: Zielona Góra
Data urodzenia: 14-04-1958
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 6.12.2016 r. dotyczące Jana Markowskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl Po 535/16).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Markowski występuje w Sprawie Obiektowej (SO) krypt. "Pajęczyna" nr rejestr. Le 4944 prowadzonej przez Wydz. III-A/V KWMO/WUSW w Lesznie w latach 1980-1989, dotyczącej Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Lesznie. Jan Markowski wymieniony jest w piśmie Zastępcy Naczelnika Wydz. V WUSW w Zielonej Górze do Naczelnika Wydz. V WUSW w Lesznie z 21.05.1984 jako „były aktywny działacz NSZZ »Solidarność« o postawie radykalnej” utrzymujący kontakty z mieszkańcami Leszna. WUSW w Zielonej Górze zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy wymieniona w piśmie rodzina z Leszna pozostaje w zainteresowaniu operacyjnym tut. Wydziału. IPN Po 0034/30 (49/IV).
Akta internowanego Jana Markowskiego. Internowany po wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981, jako powód podano, że „będzie organizował zbiegowiska publiczne i nawoływał do wystąpień przeciwko władzy państwowej”, "wrogo wypowiada się o stosunkach międzynarodowych Polski i przywódcach ZSRR, kolporter wrogiej literatury na terenie Zielonej Góry, członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS" . Internowanie uchylono 23.07.1982. IPN Wr 30/165 (157/82), IPN Po 060/149/3.
Zarejestrowany 14.09.1983 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Inspirator" pod nr Zg 14909 przez Wydz. V WUSW w Zielonej Górze. Rozpracowywany przez SB ponieważ „w okresie studiów przejawiał aktywną działalność w NZS. Członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. Był współorganizatorem strajków studenckich na uczelni oraz współredagował plakaty i ulotki o treści antypaństwowej. Publicznie prezentował negatywny stosunek do PZPR, rządu i sojuszy PRL. We wrześniu 1983 r. był inspiratorem zorganizowania spotkania b. działaczy NSZZ »Solidarność«, NSZZ »S« RI oraz NZS”. Materiały o sygn. 4440/II zniszczono za prot. nr 65/90 z 11.01.1990. Materiały o sygn. 4440/II zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczo-ewidencyjnych.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 6.12.2016 r. dotyczące Jana Markowskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl Po 535/16).

.