Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Kazimierz
Nazwisko: Kenic
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 23-06-1947
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:
Ppl/Łd 381/15 zarządzenie z dn. 17.05.2016 dot. Janusza Kenica. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 14.09.1970 Janusz Kenic został zarejestrowany (nr. rej. 19004) przez Wydz. III KWMO w Łodzi do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Omega” (nr. rej. 19001) w związku z przynależnością do „nielegalnego związku pod nazwą >Ruch<” . Sprawę zakończono wszczęciem postępowania przygotowawczego. 5.06. 1973 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” KWMO w Łodzi do nr 04114/II, a następnie zniszczono. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych. Materiały zniszczono.
Akta śledcze Akta śledcze dot. organizacji "RUCH" IPN Ld pf 15/64 t.1-11;14-17;21-24 (945/III);IPN Lu 023/5 t.2-4
Akta sądowe Akta sądowe dotyczące działalności organizacji "RUCH". 13.09.1971 wyrokiem Sądu Powiatowego Łódź- Śródmieście, Janusz Kenic został skazany na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, karę grzywny w wysokości 1000 złotych, oraz karę dodatkową 1 roku pozbawienia praw publicznych. PN Ld 99/158 t.1-4;12-13;17
Akta sądowe Akta sądowe dotyczące działalności organizacji "RUCH". IPn Ld 5/118 t.1;3;4-7;9-10
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] 26.02.1974 Janusz Kenic został zarejestrowany jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim „Świętoszek” z powodu „nielegalnej działalności. 30.12.1977 zakończono prowadzenie Kwestionariusza Ewidencyjnego z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. Materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” KWMO w Łodzi pod numerem 05189/II, a następnie zniszczono. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych. Materiały zniszczono.
Zabezpieczenie [Zab.]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 15.04.1981 zarejestrowany przez Wydz. III A KWMO w Łodzi jako osoba zabezpieczona. 18.02. 1982 Wydział V KWMO Łódź przekwalifikował Zabezpieczenie na figuranta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Kot”. Rozpracowanie prowadzono z uwagi na fakt rozpoczęcia działalności przez J. Kenica w „Konspiracyjnym Zarządzie Regionalnym” NSZZ „Solidarność” w Łodzi. W dniu 17.10.1983 Janusz Kenic wraz z rodziną wyemigrował do Szwecji, w związku z powyższym w dniu 31.12.1983 zakończono prowadzenie sprawy. 12.01.1984 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Łodzi do nr 06147/II, a następnie zniszczono. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych. Materiałów brak.
Akta administracyjne Meldunki operacyjne dot. Janusza Kenica IPN Ld pf 88/2 t. 3, t. 5-6 (2890/XA) IPN Ld pf 88/3 t. 1-4 (2891/XA)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpoznanie nieprawidłowości w pracy Służby więziennej IPN Ld 014/359
.