Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Strzelecki
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 31-01-1907
Imię ojca: Roman
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:

Ps. "Roman".
Inżynier mechanik. Od 1942 w PPR, a nast. w PZPR. Komendant Okręgu PPR Lewa Podmiejska, był "jednym z grupy organizatorów PPR w styczniu 1942 na terenie Warszawskiej Lewej-Podmiejskiej". 1942-1945 w GL i AL-szef sztabu, major (rozkazem z maja 1945). Od kwietnia 1943 do sierpnia 1944 prowadził samodzielnie Centralną Technikę PPR (jako z-ca kierownika, a nast. kierownik).
Przebieg pracy zawodowej:
1923-1929 Fabryka "Lisowski" praktykant, Fabryka "Lilpop" tokarz, Fabryka "Dźwigów" tokarz - Warszawa; 1929-1932 czynna służba wojskowa; 1933-1936 tokarz w Państwowych Zakładach Lotniczych w Warszawie; 1936-1939 nauczyciel w II Miejskim Gimnazjum Zawodowym oraz w Szkołach Wieczorowych Dokształcających w Warszawie, w 1944 walczył w powstaniu warszawskim;
W okresie 12.1945-11.1956 oraz 04.1961-02.1972 poseł do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL I i III-V kadencji.
Źródła: AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 426.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek KC Warszawa lewobrzeżna PPR 1944 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511;
Ii Zastępca Kierownika Wydział Organizacyjny KC Warszawa PPR 1945 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 427.
Ii Sekretarz KW Katowice PPR 05-1945 04-1946 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 427.
Zastępca Członka KC Warszawa PPR 12-1945 12-1948 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 426.
I Sekeretarz KW Kraków PPR 13-04-1946 6-04-1948 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; Informator. Skład centralnych władz PPR. I sekretarze komitetów wojewódzkich, zjazdy, posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego, wspólne posiedzenia KC PPR i CKW PPS 1944-1948, oprac. J. Jakubowski, Warszawa 1970, s. 13.
Zastępca Kierownika Wydział Ekonomiczny KC Warszawa PPR 05-1948 10-1948 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 427.
I Sekretarz KW Katowice PPR 06-10-1948 15-12-1948 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; Informator. Skład centralnych władz PPR. I sekretarze komitetów wojewódzkich, zjazdy, posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego, wspólne posiedzenia KC PPR i CKW PPS 1944-1948, oprac. J. Jakubowski, Warszawa 1970, s. 12.
Członek Biuro Organizacyjne KC Warszawa PPR 03-11-1948 20-12-1948 Informator. Skład centralnych władz PPR. I sekretarze komitetów wojewódzkich, zjazdy, posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego, wspólne posiedzenia KC PPR i CKW PPS 1944-1948, oprac. J. Jakubowski, Warszawa 1970, s. 7.
Członek KC Warszawa PZPR 15-12-1948 12-1971 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 427.
I Sekretarz KW Katowice PZPR 21-12-1948 13-02-1950 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 305.
Minister Ministerstwo Kolei Warszawa 21-09-1951 4-04-1957 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 190.
Minister Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego Warszawa 27-02-1957 4-04-1957 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 210.
Minister Ministerstwo Komunikacji Warszawa 05-04-1957 17-02-1960 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 117, 191.
Sekretarz KC Warszawa PZPR 22-01-1960 20-12-1970 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 251.
Członek Rada Państwa PRL Warszawa 15-05-1961 28-03-1972 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 172.
Zastępca Członka Biuro Polityczne KC Warszawa PZPR 20-06-1964 21-11-1964 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 262.
Członek Biuro Polityczne KC Warszawa PZPR 21-11-1964 20-12-1970 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 6511; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 261.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kartoteka członków nielagalnych organizacji Biura "C" MSW Karta E-14/1: Data zapisu: 15.I.76, treść zapisu: "Materiały w Wydz. II Biura "C" MSW Nr 250/X/49/ str. 59, 250/x/80, 105 [poniżej] W okresie okupacji kierownik techniki partyjnej PPR na terenie Warszawy" Karta E-14/1: data zapisu: 31.III.77: treść zapisu: "Materiały w Wydz. II Biura "C" MSW nr 529/X". Karta E-14/1: Data zapisu 10.V.77: treść zapisu: "Materiały w Wydz. II Biura "C" MSW nr 539/X t.2 str. 146". IPN BU 0298/578 (MSW 529/X) IPN BU 0298/589 (MSW 539/X t.2) IPN BU 0298/319 (MSW 250/X/49) IPN BU 0298/350 (MSW 250/X/80) IPN BU 0298/374 (MSW 250/X/105)