Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Jerzy
Nazwisko: Boniśniak
Miejsce urodzenia: Jordanowo
Data urodzenia: 19-01-1951
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Akta dotyczą osób internowanych z terenu woj. bydgoskiego. Z. Boniśniak występuje w aktach jako internowany 15.12.1981 na mocy decyzji nr 52/81 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy. Internowanie uchylono na mocy decyzji nr 41/81/U wydanej 09.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy. IPN By 069/1357 t. 1 (1364/IV, IPN 0164/9 t. 1)
Akta internowanego Internowany w ramach akcji "Jodła" (i zarejestrowany przez Wydz. Śledczy KWMO w Bydgoszczy pod nr 19767) na mocy decyzji nr 52/81 wydanej 15.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy, ponieważ "może organizować zbiorowe akcje mające na celu przeciwstawienie się obowiązującemu porządkowi prawnemu". Zwolniony na mocy decyzji nr 41/81/U wydanej 09.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy. IPN By 97/5 (40/A/5)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Z. Boniśniak, b. aktywny działacz NSZZ RI «Solidarność» na terenie gminy Złotniki Kujawskie, został poddany kontroli operacyjnej Wydz. IV KWMO w Bydgoszczy z powodu prowadzenia niezgodnej z prawem działalności o charakterze politycznym. 16.09.1983 kwestionariusz przekazano do prowadzenia do Wydz. V KWMO w Bydgoszczy, następnie 04.01.1984 dla Pionu VI RUSW w Inowrocławiu. Kontrolę zakończono z powodu wyjazdu rozpracowywanego na stałe zagranicę. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 6901/II. Materiałów o sygn. 6901/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe W aktach paszportowych Zbigniewa Boniśniaka znajduje się informacja, że ww. pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu Pionu VI RUSW w Inowrocławiu i był rejestrowany do sprawy pod nr 20227 jako działacz NSZZ RI «Solidarność» w gminie Złotniki Kujawskie, internowany w okresie 15.12.1981-09.03.1982. Jako przewodniczący Zarządu Gminnego NSZZ RI «Solidarność» w Złotnikach Kujawskich podejmował liczne inicjatywy o negatywnej wymowie politycznej. W dn. 13.12.1981 stawiał czynny opór podczas zabezpieczenia lokalu ZG NSZZ RI «Solidarność» w Złotnikach Kujawskich, co stanowiło bezpośrednią przyczynę internowania. IPN By 680/62183 (EABy 4488/Ino)
.