Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Hańczyk
Miejsce urodzenia: Cotoń
Data urodzenia: 01-10-1941
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW]/ Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Opracowywany pod nr rej. 3813 od 28.08.1981 przez Wydz. III "A" KWMO we Włocławku jako kandydat na tajnego współpracownika [kTW]. 15.04.1982 przerejestrowany do nr 4639 i kontrolowany operacyjnie przez Wydz. V KWMO/WUSW we Włocławku w ramach KE krypt. "Ambitny" jako b. przewodniczący RKK NSZZ «Solidarność» w Rypinie podejrzany o prowadzenie działalności antysocjalistycznej. Kontrolę zakończono 08.09.1983 z powodu nie stwierdzenia działalności niezgodnej z obowiązującym prawem, a materiały złożone do archiwum pod sygn. 753/II zniszczono 18.10.1989 za protokołem brakowania nr 14/89. Materiałów o sygn. 753/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Wykaz osób internowanych w ramach akcji krypt. "Jodła" w ZK w Mielęcinie w latach 1981-1982. R. Hańczyk został internowany w ramach akcji krypt. "Jodła" (zarejestrowany 17.12.1981 pod nr 4123) na mocy decyzji nr 85/81 z 15.12.1981. Internowanie uchylono decyzją nr 85a/81 wydaną 29.04.1982. Akta operacyjne krypt. "Jodła" 17.09.1985 złożono w archiwum pod sygn. 399/IV. IPN By 074/21 t. 1 (399/IV)
Akta administracyjne Wykaz internowanych w stanie wojennym oraz dokumentów zabranych z Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» we Włocławku. Ww. figuruje w wykazie osób internowanych w 1981 do ZK w Mielęcinie. Internowany na wniosek Wydz. V KWMO we Włocławku. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO we Włocławku ww. od 09.04.1982 do 16.04.1982 udzielono urlopu w czasie internowania. IPN By 080/432 (33/9)
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 85/81 wydanej 15.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO we Włocławku, ponieważ "prowadzi aktywną działalność polityczno-destrukcyjną skierowaną przeciwko żywotnym interesom PRL". Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO we Włocławku od 9 do 16.04.1982 ww. udzielono urlopu. Zwolniony na mocy decyzji nr 85a/81 o uchyleniu internowania wydanej 29.04.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO we Włocławku. IPN By 88/145 (31/82/85)
.