Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Leon
Nazwisko: Dembek
Miejsce urodzenia: Brodnica
Data urodzenia: 14-11-1937
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Akta dotyczą osób internowanych z terenu woj. bydgoskiego. Stanisław Dembek został internowany 18.12.1981 w ramach akcji "Jodła" (zarejestrowany 22.12.1981 pod nr 19801) do OO. w Potulicach. Zwolniony na mocy decyzji nr 29/81/U wydanej 03.02.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy. IPN By 069/1357 t. 1 (1364/IV, IPN 0164/9 t. 1)
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 58/81 wydanej 18.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy, ponieważ "może podjąć wrogą działalność polityczną, polegającą na organizowaniu wrogich wystąpień oraz dezorganizować działalność instytucji państwowych poprzez organizowanie bojówek". Zwolniony na mocy decyzji nr 29/81/U o uchyleniu internowania wydanej 03.02.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy. IPN By 97/22 (40/A/22)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna b. aktywnego działacza NSZZ «Solidarność» na terenie Wytwórni Konstrukcji Stalowych "Mostostal" Chojnice. Sprawę zakończono w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 6932/II zniszczono 24.01.1990. Materiałów o sygn. 6932/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.