Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Andrzej
Nazwisko: Glegoła
Miejsce urodzenia: Mazowszany
Data urodzenia: 18-10-1945
Imię ojca: Józef
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjno-śledcze Materiały dot. "wydarzeń czerwcowych" w 1976 r. w Radomiu. Waldemar Glegoła za udział w demonstracji został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Następnie skazany przez SR w Radomiu na 1 rok więzienia. Po odbyciu części kary został zwolniony. Utrzymywał kontakty z przedstawicielami KOR, od których otrzymał pomoc prawną i finansową. IPN Ra 08/107 (IV/108) t. 1, 6, 310, 445, 446, 451
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w materiałach sprawy krypt. "Maniacy" nr rej. 2031, w której rozpracowywano kontakty KSS KOR na terenie Radomia. W. Glegoła był represjonowany za udział w "wydarzeniach czerwcowych" w 1976 r. i w związku z tym utrzymywal kontakty z przedstawicielami KOR, korzystał z pomocy prawnej i finansowej Komitetu. IPN Ra 05/226 (II/262) t. 2, 3, 5.
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko Waldemarowi Glegole, oskarżonemu o to, że w dn. 25.06.1976 w "brał udział w zajściach chuligańskich przed KW PZPR, UW i na ulicach m. Radomia w związku z projektem zmiany cen" oraz o to, że "usiłował użyć noża w stosunku do funkcjonariusza MO". Podczas protestu został zatrzymany i umieszczony w Areszcie Śledczym w Radomiu. Dnia 10.09.1976 skazany przez Sąd Rejonowy w Radomiu na 1 rok pozbawienia wolności (z zaliczeniem okresu zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dn. 25.06.1976) oraz 3000 zł grzywny. Dnia 22.02.1977 Sąd Wojewódzki w Radomiu, na rozprawie rewizyjnej, uniewinnił go od zarzucanych mu czynów. IPN Ra 26/92 (II Kp 1198/76)
.