Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Robert Jarosław
Nazwisko: Nowak
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 25-11-1957
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Daniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W/w występuje w materiałach SOR krypt. "Brygada" nr rej. 1660, dotyczących przerwy w pracy w dniu 25.06.1976 w Zakładach Metalowych "Predom-Łucznik" im. gen. Waltera w Radomiu w związku z protestem robotniczym. Został wymieniony w wykazie osób skazanych przez Sąd Rejonowy w Radomiu w dniu 27.06.1976. IPN Ra 08/69 (IV/70)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko Robertowi Nowakowi oskarżonemu o to, że "w dniu 25 czerwca 1976 r. w Radomiu dopuścił się czynu o charakterze chuligańskim (...), w miejscu publicznym (...) krzykiem wypowiadał słowa obelżywe zakłócając spokój i porządek publiczny", za co został skazany w dniu 27.06.1976, w trybie doraźnym, na 3 miesiące aresztu. IPN Ra 26/24 (II Kp. 1003/76)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko Robertowi Nowakowi oskarżonemu o to, że "w dniu 25 czerwca 1976 r. w Radomiu, działając w sposób chuligański wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuścili się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy publicznych oraz na obiekty i urządzenia gospodarki uspołecznionej powodując w następstwie tego zamachu obrażenia ciała u 75 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz szkodę w mieniu 28 000 000 zł", a także o to, że "znieważył słowami powszechnie uznanymi za obelżywe funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej". Dnia19.08.1976 skazany przez SR w Radomiu na 2,5 roku więzienia (z zaliczeniem kary odbywanej w okresie od 25.06.1976 do 27.07.1976 oraz aresztu tymczasowego od 27.07.1976). Karę odbywał w Radomiu, Białystoku i Barczewie. Zwolniony dn. 17.02.1977. W dniu 25.03.1977 SW w Radomiu, wskutek rewizji wniesionej przez obrońcę, zmienił wyrok - na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata. IPN Ra 26/159 (II Kp. 1325/76)
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany dn. 27.06.1976 na podstawie nakazu Sądu Rejonowego w Radomiu, umieszczony w Areszcie Śledczym w Białymstoku. Dnia 22.07.1976 przeniesiony do Aresztu w Radomiu, a dn. 21.10.1976 do Zakładu Karnego w Barczewie. Zwolniony dn. 17.02.1977 na podstawie postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Radomiu z dn. 14.02.1977 o uchyleniu aresztu tymczasowego. IPN Ol 52/1452
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawie krypt. "Maniacy" nr rej. 2031 jako uczestnik "wydarzeń czerwcowych" w 1976 r. w Radomiu. W ramach sprawy rozpracowywano kontakty KSS KOR na terenie Radomia. IPN Ra 05/226 (II/262)
Akta operacyjne Akta zwierają dokumenty (sprawozdania, informacje, raporty) odnoszące się do "wydarzeń czerwcowych" w 1976 r. w Radomiu. Robert Nowak brał udział w proteście robotników dnia 25.06.1976 w Radomiu, za co został skazany w trybie doraźnym na karę 3 miesięcy aresztu i grzywnę w wys. 2 500 zł, a następnie skazany na 2,5 roku więzienia (wyrok Sądu Rejonowego z dn. 19.08.1976). IPN Ra 08/107 t. 7, 38 (IV/108)
Akta śledcze Akta Wydziału Śledczego KWMO w Radomiu, zawierające skargi na działania MO w czasie "wydarzeń czerwcowych" w Radomiu w dniu 25.06.1976. IPN Ra 04/72 (III/73)
.