Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Bolesław
Nazwisko: Ratajczak
Miejsce urodzenia: Tarnowo Podgórne
Data urodzenia: 06-03-1933
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kandydata na tw [kTW] Zarejestrowany dn. 15.09.1983 jako kandydat na tajnego współpracownika. W marcu 1984 dokonano przeszukania jego mieszkania i przeprowadzono rozmowę, której celem miało być pozyskanie do współpracy - "rozmowa dała wynik negatywny". Dn. 10.02.1986 przekwalifikowano go na "figuranta" SOR krypt. "Mały" nr rej. 5338. Materiały zarchiwizowano do nr II/983. IPN Lu 0421/671 (II/983)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 10.02.1986 pod nr 6639 jako figurant SOR krypt. "Mały" ze względu na działalność w NSZZ "Solidarność" w Odlewni Staliwa "Stalchemak" w Siedlcach (kolportaż literatury bezdebitowej i tzw. cegiełek oraz organizowanie zbiórki pieniędzy na pomoc dla internowanych i ich rodzin). Do akt włączono materiały operacyjne z lat 1983-1986, kiedy to opracowywano Jerzego Ratajczaka jako kandydata na tw. Dn. 10.12.1986 przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą i w maju 1987 wyrejestrowano go ze sprawy. Materiały zarchiwizowano dn. 12.06.1987 do nr II/983. IPN Lu 0421/672 (II/983)
.