Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2020 10:58

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Antoni
Nazwisko: Krężlewski
Miejsce urodzenia: Słupsk
Data urodzenia: 06-10-1957
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Agnieszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jerzy Krężlewski rejestrowany do sprawy 09.12.1982, podejrzany o działalność w nielegalnej organizacji. W toku prowadzenia sprawy był tymczasowo aresztowany. Zakończono w związku z ustawą o amnestii z dnia 21.07.1983. Materiały o sygn. 11149/II zniszczono za prot. nr 69 z 28.12.1989. Materiały o sygn. 11149/II zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Jerzy Krężlewski „w okresie od listopada 1982 r. do grudnia 1982 r. w Poznaniu brał udział w nielegalnym związku o nazwie Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ »Solidarność Wielkopolska« mającym na celu przestępstwo i w ramach tego związku zajmował się kolportażem nielegalnego wydawnictwa o nazwie »Tygodnik Mazowsze«, który w swej treści zawierał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój społeczny lub rozruchy oraz wzywające do nieposłuszeństwa obowiązującym przepisom prawnym”. IPN Po 04/3703 (15015/III).
Akta sądowe Podejrzany o kolportaż bezdebitowych wydawnictw i ulotek na terenie Poznania. Postanowieniem z 08.08.1983 Sąd umorzył postępowanie karne wobec Jerzego Krężlewskiego na zasadzie amnestii. IPN Po 641/1-19.
Akta tymczasowo aresztowanego Jerzy Krężlewski został tymczasowo aresztowany, podejrzany o to, że „uczestniczył w nielegalnym związku o nazwie Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ »Solidarność Wielkopolska«, mającym na celu przestępstwo”. Areszt uchylono 28.05.1983. IPN Po 89/102 (59568).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Jerzy Krężlewski był kontrolowany operacyjnie „z uwagi na prowadzenie w przeszłości działalności antypaństwowej, naruszającej porządek prawno-publiczny”. Zakończono z powodu zaniechania wrogiej działalności. IPN Po 0187/29 (mf 11824/2).