Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Stępień
Miejsce urodzenia: Skarżysko Kamienna
Data urodzenia: 10-01-1945
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Jerzy Stępień został zarejestrowany 14.10.1980 przez Wydział III "A" KWMO w Kielcach pod numerem 18740. Był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS nr rej. 18321 jako aktywny uczestnik strajku w miejscu pracy. Materiały złożono 07.01.1981 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Kielcach pod sygnaturą II/11483. Akta nie zachowały się. Akta 11483/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidecyjno-kartoteczej.
Akta internowania Akta internowanego J. Stępnia. Został internowany 30.08.1982 decyzją nr 79/82 Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach z powodu działalności w NSZZ "Solidarność" oraz kolportażu ulotek. Zwolniony decyzją KWMO w Kielcach nr 346/82 z dnia 30.09.1982. Materiały złożono 20.05.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Kielcach pod sygnaturą 2346/IV. IPN Ki 07/279 (IV/2346/282), IPN Ki 028/280 (2346/282/IV) mkf.
Akta internowanego Jerzy Stępień został zatrzymany 30.08.1982 przez SB w Skarżysku Kamiennej i internowany tego samego dnia decyzją KWMO w Kielcach nr 79/82. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony 30.09.1982 decyzją KWMO w Kielcach nr 345/82. IPN Ki 45/441 (34/I/82)