Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariusz Piotr
Nazwisko: Szymankiewicz
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 23-02-1959
Imię ojca: Zenon
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Mariusz Szymankiewicz „w okresie od grudnia 1982 r. do maja 1983 r. w Poznaniu w porozumieniu z innymi osobami brał udział w związku, którego istnienie i ustrój miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych w ten sposób, że w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów uczestniczył w gromadzeniu, przechowywaniu i rozpowszechnianiu nielegalnych druków pod nazwą »Obserwator Wielkopolski«, »Biuletyn Łódzki« i innych, zawierających w treści fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkołę interesom PRL”. IPN Po 04/3504 (15016/III).
Akta tymczasowo aresztowanego Mariusz Szymankiewicz został tymczasowo aresztowany, podejrzany o udział w nielegalnym związku, uczestnictwo w zgromadzeniu oraz przechowywanie i rozpowszechnianie nielegalnych druków. Areszt uchylono 25.07.1983. IPN Po 89/206 (59879).
Akta sądowe Sąd Rejonowy w Poznaniu postanowieniem z 22.09.1983 umorzył wobec Mariusza Szymankiewicza postępowanie karne na podstawie przepisów o amnestii z 21.07.1983. IPN Po 6/16 (V. Ko. 244/83).
Akta paszportowe Odmowa wydania paszportu na wyjazd do RFN we wrześniu 1982 r. EAPO 101816.
.