Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa
Nazwisko: Baranowska
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 13-08-1946
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teresa Baranowska figuruje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Orędowniczka" (nr rej. 47519). To rozpracowanie i inwigilacja ww. "aktywnej działaczki" NSZZ "Solidarność" w Katowicach i KPN były prowadzone przez SB z Wydziału III KW MO/ WUSW Katowice w latach 1981-1989. Działania operacyjne wobec Teresy Baranowskiej zostały zakończone dn. 13 lipca 1989 r. "z powodu zaprzestania wrogiej działalności". Akta te zawierają między innymi liczne doniesienia ośmiu tajnych współpracowników SB dot. Teresy Baranowskiej i kilku innych osób. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 39167/II. IPN Ka 043/186 t. 1-5 (39167/II), IPN Ka 0169/1404 j. 1-5 (39167/2) mikrofilm.
Teresa Baranowska figuruje jako "podejrzana" wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami w obszernych aktach śledztwa prowadzonego przeciwko członkom Konfederacji Polski Niepodległej (KPN). Byli oni podejrzani o to, że "zmierzają do obalenia przemocą ustroju socjalistycznego PRL" (z art. 276 par.1 w zw. z art. 273 par.1, w zw. z art. 270 par.1 oraz art. 278 par. 3 Kodeksu Karnego). To śledztwo dot. ww. i innych działaczy KPN było prowadzone przez SB MSW i Prokuraturę Warszawskiego Okręgu Wojskowego w latach 1981-1983. IPN BU 975/751 t. 1-16 (Po.Śl. II 1/82).
Akta internowanego - wytworzone w grudniu 1981 oraz w roku 1982 przez Ośrodek Odosobnienia w Gołdapi (Areszt Śledczy w Suwałkach) zawierają m.in. zapisy stwierdzające, że Teresa Baranowska była internowana w tym ośrodku w Gołdapi w okresie od 7 marca 1982 do 23 lipca 1982. Wcześniej ww. była internowana w Areszcie KW MO Katowice (od dnia 13.12.1981), a od dnia 16.02.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. IPN Bi 53/10 i zapisy kartoteczne.
Teresa Baranowska figuruje wraz z 12 innymi osobami w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Połonina" (nr rej. 57/1982). Ta sprawa dot. utrzymywania przez dowódcę strażnicy WOP w Wetlinie kontaktów z osobami prowadzącymi "nielegalną działalność antypaństwową" w ramach Konfederacji Polski Niepodległej i Komitetu Obrony Robotników. Była prowadzona przez bezpiekę wojskową z Wydz. WSW JW MSW Nowy Sącz w latach 1974-1983. Akta te zawierają m.in. służbowe notatki funkcjonariuszy, meldunki, plany przedsięwzięć operacyjnych i analizy. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 8708/II. IPN BU 0721/7 (8708/II).
Teresa Baranowska występuje wraz z kilkuset innymi osobami w obszernych aktach administracyjnych Departamentu III MSW opisanych jako "charakterystyki" osób pozostających w operacyjnym zainteresowaniu SB MSW w latach 1975-1989. IPN BU 01221/4 (218/3/4).
Teresa Baranowska figuruje wraz z kilkuset innymi osobami w obszernych aktach operacyjnych Sprawy Obiektowej krypt. "Klan" (od dn. 24.08.1982 krypt. "Związek"). Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydziału III A KW MO Gdańsk w latach 1980-1983 i dot. działaczy i inicjatyw NSZZ "Solidarność" woj. gdańskiego. W aktach tej sprawy znajdują się m.in. dokumenty i informacje z 1981 roku dot. Teresy Baranowskiej i I Zjazdu NSZZ "Solidarność". IPN Gd 003/166 t. 11, 21, 27.
.