Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Hilary
Nazwisko: Chełchowski
Miejsce urodzenia: Mosaki Stara Wieś
Data urodzenia: 10-01-1908
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:

Członek PPR od 1942 roku, następnie w PZPR. Pseudonim: Długi Janek. W KPP od 1932 roku. W czasie okupacji w partyzance (GL, AL) w okręgach: lubelskim, kielecko-radomskim. Poseł do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL I kadencji, lata 1945-1956. W latach 1957-1960 pełnomocnik Rządu PRL ds. rozlokowania i zatrudnienia w rolnictwie repatriantów z ZSRS.
Związany z tzw. KPP Kazimierza Mijala, w latach 1966-67 doradca polityczny "Kierownictwa Krajowego". Od 1970 roku kierownik "Sekretariatu Krajowego" organizacji.
Listem z dnia 30.09.1974r. do POP PZPR W-wa Mokotów zwrócił legitymację członkowską tej partii.
IPN BU 230/515, s. 1, 5, 10; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej: PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s...; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 340; IPN BU 0222/246, k. 20, 256.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Centralny Lublin PPR 08-1944 12-1948 PPR-PPS zjazdy i kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS, władze naczelne I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, Warszawa 1985, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, s. 15
Kierownik Wydział Rolny Komitet Centralny Warszawa PPR 03-1945 12-1948 PPR, PPS, PZPR, struktura aparatu centralnego kierownicy i zastępcy kierowników wydziałów 1944 - 1980, oprac. W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski. Warszawa 1980, s. 12.
Członek sekretariat Komitet Centralny Warszawa PPR 04-1945 12-1948 PPR-PPS, oprac. J. Jakubowski, 1985, s. 19.
Zastępca Członka Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PPR 03-09-1948 21-12-1948 PPR-PPS, oprac. J. Jakubowski, 1985, s. 30; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 262.
Kierownik Wydział Rolny Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-12-1948 8-06-1950 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s. 136.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 19-03-1959 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 60, 93.
Zastępca Członka Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 21-10-1956 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 74, 89.
Członek Biuro Organizacyjne Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 17-03-1954 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 75, 77.
Wiceprezes Rada Ministrów Warszawa Brak 10-06-1950 20-11-1952 Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 175.
Minister Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych Warszawa Brak 29-05-1951 7-12-1954 Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 197.
Członek Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa Brak 05-04-1955 20-02-1957 Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 80, 171.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 19-03-1959 20-06-1964 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 98, 107.