Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Roman
Nazwisko: Pfloegel
Miejsce urodzenia: Zduny
Data urodzenia: 01-01-1926
Imię ojca: Maksymilian
Imię matki: Konstancja
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 04.1951. Prezes GS - brak bliższych danych. Ukończył WUML - brak bliższych danych.

Przebieg kariery partyjnej:

Ad 1-2. W źródłach brak dokładnej daty powołania Komitet Miejsko-Gminnego PZPR w Zdunach.
Źródła: AP Kalisz, KM-G PZPR w Zdunach, 1 (protokóły z konferencji sprawozdawczo-wyborczych - 16.10.1975, 27.11.1977, 08.11.1979); Tamże, 2 (protokoły z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej - 16.05.1981); Tamże, 4 (protokoły z V Miejsko-Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej - 29.11.1983); Tamże, 5 (protokoły z Konferencji Sprawozdawczej - 04.03.1985); Tamże, 6 (protokoły z konferencji - 1986).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Gminna Komisja Rewizyjna Komitet Gminny Zduny PZPR 24-11-1974 1975 AP Kalisz, KM-G PZPR w Zdunach, 1 (protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej - 16.10.1975), k. 34 (sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rewizyjnej w Zdunach).
Członek Komisja Rewizyjna Komitet Miejsko-Gminny Zduny PZPR 1975 AP Kalisz, KM-G PZPR w Zdunach, 1 (protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej - 16.10.1975), k. 34 (sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rewizyjnej w Zdunach); Tamże, 1 (protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej - 27.11.1977), k. 124 (spis członków KR wybranych na konferencji); Tamże, 2 (protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej - 16.05.1981), k. 56 (sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 08.11.1979-16.05.1981).
Zastępca Przewodniczącego Komisja Rewizyjna Komitet Miejsko-Gminny Zduny PZPR 27-11-1977 AP Kalisz, KM-G PZPR w Zdunach, 1 (protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej - 27.11.1977), k. 132 (protokół nr 1 z pierwszego plenarnego posiedzenia KM-G i Komisji Rewizyjnej).
Członek Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Miejsko-Gminny Zduny PZPR 16-05-1981 AP Kalisz, KM-G PZPR w Zdunach, 2 (protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej - 16.05.1981), k. 65 (kandydaci do Komisji Kontroli Partyjnej), k. 68-70 (protokół Komisji Skrutacyjnej).
Zastępca Przewodniczącego Komisja Rewizyjna i Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Miejsko-Gminny Zduny PZPR 29-11-1983 04-1984 AP Kalisz, KM-G PZPR w Zdunach, 4 (protokół z V Miejsko-Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej - 29.11.1983), k. 52 (protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Kontroli Partyjnej w dn. 29.11.1983); Tamże, 5 (protokół z Konferencji Sprawozdawczej - 04.03.1985), k. 26 (sprawozdanie z działalności Komisji Kontroli Partyjnej za okres 11.1983-04.03.1985).
Członek Komisja Rewizyjna i Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Miejsko-Gminny Zduny PZPR 29-11-1983 04-1984 AP Kalisz, KM-G PZPR w Zdunach, 4 (protokół z V Miejsko-Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej - 29.11.1983), k. 52 (protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Kontroli Partyjnej w dn. 29.11.1983); Tamże, 5 (protokół z Konferencji Sprawozdawczej - 04.03.1985), k. 26 (sprawozdanie z działalności Komisji Kontroli Partyjnej za okres 11.1983-04.03.1985).
Członek Komisja Rewizyjna Komitet Miejsko-Gminny Zduny PZPR 04-1984 AP Kalisz, KM-G PZPR w Zdunach, 5 (protokół z Konferencji Sprawozdawczej - 04.03.1985), k. 26 (sprawozdanie z działalności Komisji Kontroli Partyjnej za okres 11.1983-04.03.1985); Tamże, 6 (protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej - 17.10.1986), k. 74 (sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 30.11.1983-17.10.1986).
Zastępca Przewodniczącego Komisja Rewizyjna Komitet Miejsko-Gminny Zduny PZPR 04-1984 AP Kalisz, KM-G PZPR w Zdunach, 5 (protokóły z Konferencji Sprawozdawczej - 04.03.1985), k. 26 (sprawozdanie z działalności Komisji Kontroli Partyjnej za okres 11.1983-04.03.1985); Tamże, 6 (protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej - 17.10.1986), k. 74 (sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 30.11.1983-17.10.1986).
Członek Komitet Miejsko-Gminny Zduny PZPR 17-10-1986 AP Kalisz, KM-G PZPR w Zdunach, 6 (protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej - 17.10.1986), k. 56 (spis członków KM-G PZPR wybranych na konferencji).
.