Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon Marian
Nazwisko: Ziółkowski
Miejsce urodzenia: Ludwików
Data urodzenia: 10-05-1926
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Sabina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa Widnieje pod poz. 8270 w skorowidzu figurantów akt śledczych WUBP w Olsztynie z lat 1949-1954. Brak jest informacji odnośnie charakteru prowadzonej sprawy. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Ziółkowski Leon w materiałach wymieniany jest jako "cichy" doradca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Urzędzie Telekomunikacji w Giżycku oraz jeden z założycieli tego związku. Decyzje podejmowane przez Komisję Zakładową niejednokrotnie godziły w ówczesne władze. Po ogłoszeniu stanu wojennego odciął się od pracy w związku jednak nie wykluczano, że w sprzyjających okolicznościach wróci do tej działalności. W związku z powyższym objęty kontrolą operacyjną w kramach KE. Dnia 7.01.1982 z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Z rozpoznania operacyjnego nie wynikło aby Ziółkowski Leon utrzymywał kontakty ze środowiskiem byłych działaczy "S" i aby w miejscu pracy i zamieszkania prezentował wrogą postawę. Sprawę zakończono "niestwierdzeniem wrogiej działalności". IPN Bi 06/350 (388/II).
.