Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Szczepan Tadeusz
Nazwisko: Olbryś
Miejsce urodzenia: RUDKA
Data urodzenia: 13-12-1951
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Informacje dotyczące Szczepana Tadeusza Olbrysia zostały zawarte w materiałach SO krypt. "Zarząd", albowiem jak wynika z zapisu kartotecznego był on aktywnym działaczem na rzecz "Solidarności Wiejskiej". Materiały przedmiotowej sprawy operacyjnej zostały włączone do SO krypt. "Gromada" nr rejestr. Ol 16957. Materiały zniszczone w jednostce operacyjnej. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego W okresie od 13.12.1981 do 12.03.1982 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie. Podejrzany o organizację kół wiejskich NSZZ RI "Solidarność" na terenie gminy Szczytno. IPN Bi 71/171 (42/153)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Szczepan Tadeusz Olbryś był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność". Po internowaniu w okresie grudzień 1981- marzec 1982, ww. został objęty kontrolą operacyjną w ramach akcji "Klon". Kontrola operacyjna prowadzona w ramach KE krypt. "Drobiarz" nie wykazała aby Szczepan Tadeusz Olbryś prowadziła "wrogą działalność". W dniu 22.01.1987 z materiałów archiwalnych o sygn. 12517/II wykonano mikrofilm, który został zniszczony za prot. brakowania mikrofilmów nr 37/90 z dnia 26.01.1990. Materiały o sygn. 12517/II zniszczono 21.08.1987. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Do SO krypt. "Gromada" zostały włączone materiały SO krypt. "Zarząd" ("Samorząd"), w których to znajdowały się zapisy dotyczące Szczepana Tadeusza Olbrysia. Brak możliwości ustalenia charakteru sprawy. Materiały zniszczone w jednostce operacyjnej. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.