Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Kijowski
Miejsce urodzenia: Milcza
Data urodzenia: 18-10-1922
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Sprawozdania z pracy PUBP w Krośnie za lata 1944-1948. Adam Kijowski wymieniony jest w raporcie sytuacyjnym Szefa PUBP, jako osoba aresztowana w dniu 8.08.1946 m.in. za posiadanie broni. IPN-Rz-04/176
Akta administracyjne Adam Kijowski wymieniony jest w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Krośnie 1946-1954 oraz w terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Krośnie 1946-1954 jako osoba zatrzymana za "nielegalne" posiadanie broni, zwolniony w dniu 24.08.1946. IPN-Rz-50/29, IPN-Rz-50/30
Akta administracyjne Wykaz zniszczonych akt operacyjnych. W materiałach znajduje się informacja o zniszczeniu akt o sygn. 5707/II dot. w/w. zatrzymanego w sierpniu 1946 przez PUBP Krosno za posiadanie broni. IPN-Rz-0198/58
.