Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2022 09:02

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Stanisław
Nazwisko: Lemański
Miejsce urodzenia: Siemki
Data urodzenia: 24-11-1946
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Jerzego Lemańskiego prowadzone w okresie 15.12.1981 - 30.04.1982 przez Wydział Śledczy KW MO w Rzeszowie. Ww. został internowany na wniosek Wydz. V KWMO Krosno z uwagi na fakt, iż po wprowadzeniu stanu wojennego "prowadził nadal szkodliwą działalność (...), organizował strajki, bojkotował wykonywanie poleceń organów administracji państwowej". IPN-Rz-060/434 (915/II).
Akta internowanego prowadzone od 15.12.1981 do 30.04.1982 przez ośrodki odosobnienia w Uhercach i w Łupkowie. Jerzy Lemański początkowo przebywał w Uhercach, następnie 19.04.1982 przetransportowany został do OO w Łupkowie. IPN-Rz-56/21.
Kontrolowany operacyjnie od 03.06.1982 przez Wydział V KW MO/WUSW w Krośnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Redaktor” zarejestrowanego pod nrem Ks 4768. Powodem kontroli było podejrzenie o „kontynuowanie działalności związkowej w stanie wojennym”. Sprawę zakończono 01.03.1984 z powodu wyjazdu ww. za granicę. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 950/II. Materiały o sygn. 950/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zastrzeżenie wyjazdów za granicę o nr Z-I-256 obejmujące kraje kapitalistyczne (KK) i kraje demokracji ludowej (KDL) wniesione w roku 1982 przez Wydz. V KWMO Krosno, obowiązujące do dnia 08.03.1984. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.