Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł
Nazwisko: Żygała
Miejsce urodzenia: Bolestraszyce
Data urodzenia: 02-01-1900
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Rozalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa Paweł Żygała wymieniony jest w materiałach jako członek rady gminnej w Żurawnicy. Sprawa dotyczy zagadnienia prawicy społecznej w ruchu ludowym na terenie woj. rzeszowskiego. IPN-Rz-055/52 (24/IV) t. 47
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie prowadzone m.in. przeciwko P. Żygale oskarżonemu o to, że w czasie okupacji utrzymywał kontakty z Niemcami i działał "na szkodę obywateli polskich". Sprawę umorzono w związku z niepotwierdzeniem się zarzutów. IPN-Rz-367/89
Akta prokuratorskie Występuje w aktach prokuratorskich prowadzonych na inną osobę. W materiałach znajduje się m.in. protokół przesłuchania w/w w charakterze świadka oraz wyciąg z akt o sygn. III S 9/50/A dot. P. Żygały. IPN-Rz-367/97 t. 1
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Rozpracowywany w ramach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej jako "były aktywny członek PSL i b. informator nielegalnej organizacji BW >Brygada Wywiadowcza< wykazujący wrogi stosunek do PRL". Sprawę zakończono stwierdziwszy, iż wymieniony "wrogiej" działalności nie prowadzi. IPN-Rz-061/464 (11560/II)
Sprawa Obiektowa Występuje jako informator Brygad Wywiadowczych (BW) na terenie inspektoratu przemyskiego. Materiały sprawy dotyczą członków organizacji: ZWZ, AK, BW, WIN. IPN-Rz-055/58 (16/IV) t. 5
Materiały faktologiczne Charakterystyka nr 3 dot. Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręgu Rzeszów. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy w/w - w okresie okupacji członek AK, "zwerbowany do działalności BW, a następnie WiN. Pełnił funkcję informatora do 1946 r." IPN-Rz-05/6
.