Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Konstanty
Nazwisko: Targoński
Miejsce urodzenia: ZALESIE NOWE
Data urodzenia: 11-03-1921
Imię ojca: Adam
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumentacja operacyjna Ujawniony 03.04.1947 w Zambrowie członek AK-WiN Obwód Zambrów pseud. "Krakus". Od 1940 w ZWZ pod dowództwem "Grzyba". W AK pełnił funkcję dowódcy 3-ciej kompanii - podlegał dowódcy batalionu pseud. "Brzoza". "Inwigilowany-podejrzany przez PUBP w Białymstoku dnia 06.10.1946 jako członek NZW do nr 352/46. Przekazany do PUBP Zambrów." W materiałach o sygn. IPN Bi 012/1501 zachowała się notatka z 28.07.1967 z analizy materiałów archiwalnych o sygn. DO-34537/55. Mat. o sygn. DO-34537/55 zniszczono w 1972. Wpis na podstawie IPN Bi 012/1501 i zapisów kart.-ewid.
Akta administracyjne W aktach zachowało się oświadczenie ujawnionego 03.04.1947 w Zambrowie Konstantego Targońskiego, członka ZWZ, AK-WiN pseud. "Krakus". W oświadczeniu podał, iż brał udział w walce z żandarmerią niemiecką, a "po wyzwoleniu żadnej aktywnej działalności nie przejawiał", bowiem w grudniu 1945 wyjechał na studia do Torunia. AP Białystok sygn. 1427/72 ankieta osoby ujawnionej (DU-6947) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Materiały operacyjne Rejestrowany przez WUBP w Bydgoszczy za przynależność w latach 1943-1947 do oddziału zbrojnego konspiracyjnej organizacji pod nazwą Konfederacja Narodu, a następnie NZW pod dowództwem "Jawy" w woj. białostockim. Materiały sprawy o sygn. archiwalnej 15607/IID zachowały się w stanie szczątkowym nie występuje w nich nazwisko K. Targońskiego. IPN By 084/2838 (15670/IID) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rejestrowany do nr Bk 8561 przez Wydział III KWMO Białystok w ramach kwestionariusza ewidencyjnego jako były członek podziemia AK-WiN, który "prowadził wrogą działalność w adwokaturze". W związku ze zmianą miejsca pracy przez K. Targońskiego prowadzenie KE przekazano do Referatu SB KPMO Bielsk Podlaski, który 12.07.1971 zarejestrował sprawę do nr Bk 10454. Prowadzenie KE zakończono "z powodu zaprzestania wrogiej działalności". IPN Bi 012/1501 (1381/II)
Charakterystyka W materiałach zachował się kwestionariusz osobowy na członka AK Obwód Zambrów Targońskiego Konstantego w latach 1940-1947 członka ZWZ PZP-AK, AK-WiN, który ujawnił się 03.04.1947 przed komisją amnestyjną w Zambrowie. IPN Bi 019/121/2
Charakterystyka W materiałach zachowały się dwa, tej samej treści, kwestionariusze osobowe na członka WiN Obwód Zambrów Targońskiego Konstantego, od września 1944 do września 1945 członka AK Obwód Zambrów pełniącego funkcję dowódcy drużyny KDW III kompanii. Od września 1945 do kwietnia 1947 członka WiN na terenie pow. łomżyńskiego, w tym czasie miał nie przejawiać aktywnej działalności, gdyż uczył się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Toruniu, gdzie po raz drugi ujawnił się przed komisją amnestyjną 11.04.1947. W oświadczeniu ujawnionego podał, że w grudniu 1945 został "zawerbowany" przez por. "Jawę" do organizacji NZW, z którym utrzymywał łączność do 1946 roku. Na terenie Torunia miał posługiwać się personaliami Wądołowski Franciszek. IPN Bi 019/42/3, IPN Bi 019/43/2
.