Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Konstanty
Nazwisko: Żaba
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 23-09-1963
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zdzisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Akta Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie w sprawie manifestacji w Krakowie-Nowej Hucie w dniu 31.08.1982. J. Żaba występuje w aktach jako uczestnik wiecu. Został aresztowany na okres 02.09.1982- 30.09.1982 z art. 275 par. 2 kk. Sprawa została skierowana do sądu. Materiały złożono 06.04.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygnaturą 5524/III-gr. IPN Kr 07/5245 (5524/III-gr), IPN Kr 096/979 (5524/III-gr)
Akta kontrolno-śledcze Jacek Żaba został aresztowany 02.09.1982 w związku z udziałem w manifestacji 31.08.1982 na terenie Krakowa-Nowej Huty. Sprawa została skierowana 21.09.1982 do sądu. Decyzją Sądu Rejonowego w Krakowie-Nowej Hucie z 18.10.1983 sprawa została umorzona na mocy amnestii z 21.07.1983. Materiały złożono 08.12.1983 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 5584/III. IPN Kr 07/5287 (5584/III), IPN Kr 096/1010 (5584/III) mkf.
Akta sądowe Akta sądowe w sprawie Jacka Żaby i innych. J. Żaba był oskarżony o aktywny udział w demonstracji w dn. 31.08.1982 na terenie Nowej Huty. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie z 18.10.1983 sprawa została umorzona na mocy amnestii z 21.07.1983. IPN Kr 17/223 (II K 1148/82/N)
Akta sądowe Akta sądowe w sprawie Jacka Żaby i innych oskarżonych o udział w demonstracji 31.08.1982 na terenie Nowej Huty. J. Żaba został aresztowany 02.09.1982. Decyzją Sądu Rejonowego w Krakowie-Nowej Hucie z 18.10.1983 postępowanie zostało umorzone na mocy amnestii z 21.07.1983. IPN Kr 208/11-17 (II K 92/83)
Akta penitencjarne Akta osadzonego w Areszcie Śledczym w Krakowie Jacka Żaby. Aresztowany 02.09.1982 za udział w manifestacji 31.08.1982 na terenie Krakowa-Nowej Huty. Zwolniony postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie z 06.01.1983. IPN Kr 081/351 (38/98/83)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jacek Żaba był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Klin", nr rej. KR 31919 założonej przeciwko grupie działaczy NSZZ "Solidarność" w MPK w Krakowie. Został zarejestrowany 16.04.1986 pod nr KR 32399. Działał w nieformalnych strukturach NSZZ "S". Aresztowany 05.04.1986 za udział w akcji przecięcia pasków klinowych w zajezdni MPK w Krakowie. Skazany na 1,5 roku więzienia. Akta SOR "Klin" złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie 21.07.1987 pod sygn. 17022/II Akta zniszczono w styczniu 1990, pozostał mikrofilm 17022/II. IPN Kr 0101/345 (17022/II) mkf.
Akta kontrolno-śledcze Akta sprawy Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie przeciwko J. Żaba i innym w związku z uszkodzeniem 30 autobusów MPK w Krakowie. Jacek Żaba brał udział w akcji przecięcia pasków klinowych autobusów MPK 13.12.1985 w celu wywołania akcji strajkowej w MPK na rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 26.06.1986, skazany z art. 220 KK na łączną karę 1,5 roku więzienia. Sąd Najwyższy decyzją z dnia 14.10.1986 utrzymał w mocy wyrok I instancji. W dniu 09.05.1987 materiały złożono Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5733/III-gr. IPN Kr 07/5393 t. 1-2 (5733/III-gr.), IPN Kr 096/1132 (5733/III-gr.) mkf.
Akta sądowe Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 26.06.1986, skazany z art. 220 KK na karę 1,5 roku więzienia. Brał udział w akcji przecięcia pasków klinowych w autobusach MPK w Krakowie 13.12.1985 w celu wywołania akcji strajkowej. Brał udział w działalności nieformalnej struktury NSZZ "Solidarność" w MPK. Sąd Najwyższy decyzją z dnia 14.10.1986 utrzymał w mocy wyrok wydany przez SW w Krakowie. Decyzją Sądu Wojewódzkiego w Krakowie 24.10.1986 otrzymał przerwę w odbywaniu kary na 6 miesięcy, następnie w 1987 przedłużoną. Sąd Wojewódzki w Krakowie 19.08.1988 przedłużył przerwę w odbywaniu kary o rok. Postępowanie wykonawcze umorzono 30.09.1989 wobec śmierci skazanego. IPN Kr 4/569-572 (IIIK 58/86)
Akta penitencjarne Akta więzienne Jacka Żaby. Zatrzymany 04.04.1986, areszt tymczasowy 05.04.1986. W dn. 24.10.1986 postanowieniem SW w Krakowie otrzymał przerwę 6 miesięcy w odbywaniu kary. Po zatrzymaniu 15.07.1988 ponownie osadzony w celu kontynuowania odbywania kary 1,5 roku więzienia, od 19.08.1988 otrzymał przerwę w odbywaniu kary do 19.08.1989. IPN Kr 0139/4 (38/103/89)
Akta paszportowe Akta paszportowe J. Żaby. Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ nr Z-7214/83 wniesione przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie na okres 14.01.1983-14.01.1985 za udział w zajściach w Krakowie-Nowej Hucie w dniu 31.08.1982. Zastrzeżenie nr Z-0332/86 wniesione przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie na okres 05.04.1986-05.04.1988 w związku z aresztowaniem J. Żaby w sprawie akcji w MPK. Zastrzeżenie anulowano 25.10.1988. IPN Kr 37/256177 (EAKr 256177)
.