Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Piotrowski
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 12-07-1955
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Akta zawierają "Protokół ustnego zawiadomienia o przestępstwie w trybie amnestii z dn. 21.07.1984" z dn. 09.08.1984 dot. dobrowolnego ujawnienia faktu prowadzenia nielegalnej działalności w strukturach NSZZ "Solidarność". IPN Wr 040/122 (IV-3748/33)
Akta prokuratorskie W związku z "dobrowolnym zgłoszeniem Jerzego Piotrowskiego o popełnionym przestępstwie", Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście postanowieniem z dn. 16.08.1984 odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie "prowadzenia nielegalnej działalności w ramach podziemnych struktur rozwiązanego związku »Solidarność«" na terenie Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego "Predom Polar" we Wrocławiu" przez wyżej wymienionego (wpłacał składki pieniężne "na rzecz zawieszonej, a następnie rozwiązanej organizacji związkowej" oraz rozpowszechniał wśród pracowników zakładu ulotki pt. "U Nas"). IPN Wr 33/683 (2 Ds. 73/84)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad sprawą 2 Ds.72/84. IPN Wr 33/372 (III.Dsn.64/ 84/Wr.VI)
.