Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Zefiryn
Nazwisko: Bocian
Miejsce urodzenia: BYDGOSZCZ
Data urodzenia: 26-08-1945
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Agnieszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Segregator Materiałów Wstępnych [SMW] Rozpracowywany w 1982 przez Wydział XI Departamentu I MSW pod kątem pozyskania do współpracy. Janusz Bocian w 1975 wyjechał do Szwecji skąd odmówił powrotu. W dn. 25.03.1981 otrzymał warunkowo szwedzkie obywatelstwo. Segregator Materiałów Wstępnych został założony 06.01.1982 na podstawie uzyskanych informacji, iż w mieszkaniu w Szwecji w/w ma znajdować się nielegalna drukarnia "Solidarności". W związku z podejrzeniami, że J. Bocian wykorzystywany jest do poufnych kontaktów ze szwedzkimi działaczami »Solidarności«", a jego "pozytywna postawa" wobec władz PRL "była tylko kamuflażem" dalsze rozpracowanie uznano za bezcelowe, a materiały sprawy zmikrofilmowane 18.09.1982 złożono do archiwum pod nr J7985. IPN BU 01285/622 (mkf. 7985)
Zabezpieczenie [Zab.]/ Teczka kandydata na TW [kTW]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rejestrowany 21.09.1984 do nr 88092 w kategorii zabezpieczenie. Od 10.10.1984 opracowywany w charakterze kandydata na tajnego współpracownika. Dn. 03.09.1985 kategorię rejestracji przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia kryp. "Politolog" podając jako podstawę założenia sprawy "podejrzenie o współpracę ze szwedzkim kontrwywiadem i współdziałanie z antysocjalistycznymi ugrupowaniami w przerzucie zaopatrzenia dla podziemia w Polsce pod przykryciem darów". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta cudzoziemca Na wniosek Wydziału XIII Departamentu II MSW rej. 23.03.1988 do nr 25444 w indeksie osób niepożądanych w PRL do odwołania. W uzasadnieniu wniosku podano: "W czerwcu 1975 odmówił powrotu do kraju uzyskując azyl polit. (...). W latach 1981-82 współdziałał z Kongresem Polaków w Szwecji i Biurem Informacyjnym »S« w realizacji przerzutów zaopatrzenia dla podziemia pod przykryciem darów. W latach 1982-1987 systematycznie odwiedzał Polskę, zapraszał wyselekcjonowane osoby, a następnie skłaniał je do ubiegania się o azyl polityczny". IPN Bi 298/7454 (N-219721) i zapisy kartoteczne.
.